Tema

fredag 10.01 2020
1

Kommentaren

Det er mennesker vi snakker om her

NAV-skandalen handler om mennesker blant oss, og det kan være greit å minne om, mens stolleken pågår for å finne ut hvem som hadde minst skyld for at det skjedde.

torsdag 12.12 2019

Nav-skandalen:

Har sendt over seks straffesaker fra Troms med begjæring om gjenåpning

Sakene fra Nord-Troms tingrett som er rammet av Nav-skandalen er oversendt til Riksadvokaten. De foreslår videre oversendelse til Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker.

onsdag 20.11 2019

Nå trenger du ikke spørre Nav om lov til å dra til EØS-land mens du mottar penger

I kjølvannet av Nav-skandalen har Nav nå endret retningslinjene for dem som ønsker å reise til EØS-land mes de mottar sykepenger, omsorgspenger eller arbeidsavklaringspenger.

fredag 08.11 2019

UiT-professor del av granskningsutvalget for NAV-saken

Ble oppnevnt i statsråd fredag.

torsdag 07.11 2019

Debatt:

«Da synes jeg faktisk mer synd på dem som ikke har reist, men som er blitt hjemme etter advarslene hos Nav»

Det man kan bebreide Nav for, er at ledelsen har brukt så lang tid på å rydde opp. De visste om problemet for lenge siden, skriver tidligere høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum.

onsdag 06.11 2019

Tre nye straffesaker fra Nord-Troms tingrett knyttes til Nav-skandalen

Én av de tre mennene som også har blitt feilaktig dømt hadde en sykdom som gjorde at han hadde behov for opphold i varmere strøk.

Elisabeth fra Tromsø gir 5600 Nav-ansatte et ansikt: – Tunge dager

En drøy uke med Nav-skandale oppleves også for mange ansatte som blytung. Hovedtillitsvalgt Elisabeth Steen (43) forstår at dem som har vært utsatt for feil, har opplevd Nav som mer opptatt av å «ta» folk enn å hjelpe.

søndag 03.11 2019
1

Leder:

Hvis mediene ikke klarer å avdekke sånt som Nav-skandalen, er det ikke mye bruk for oss

Den største skandalen i norsk forvaltning detonerte som en bombe for halvannen uke siden.

fredag 01.11 2019

Debatt:

En varslet skandale

Med den ene hånden gir politikerne innbyggerne i Norge stadig flere rettigheter. Med den andre fratar de dem muligheten til å kreve sin rett. Før eller siden måtte det gå galt. Et utarmet rettsapparat kan ikke over tid ivareta rollen som en kritisk og uavhengig statsmakt.

onsdag 30.10 2019

Tromsøkvinne (33) ble feilaktig dømt for Nav-svindel: – Jeg har følt meg som en kriminell

Over flere år ble kvinnen dratt gjennom politiavhør og rettssak – med en påfølgende dom på 60 dager i fengsel og fikk en gjeld på flere hundre tusen kroner. Nå viser det seg at det skyldes en feil av Nav og Nord-Troms tingrett.

Advokat påpekte EØS-reglene som ville frifinne klienten. Nord-Troms tingrett avviste argumentet og dømte småbarnsmor til fengsel

Advokat Anneli Bendiksen forsvarte en kvinne som i Nord-Troms tingrett var anklaget for trygdesvindel. Bendiksen mente at kvinnen burde frifinnes på bakgrunn av at kvinnen opptrådte i henhold til EØS-avtalen og dermed innenfor norsk lov.

tirsdag 29.10 2019

Nav-skandalen:

Sorenskriver etter feilaktige dommer: – Det er en systemsvikt

Nord-Troms tingrett har dømt tre personer ved en feil tre ganger i Nav-skandalen. Konstituert sorenskriver Harald Tore Roaldsen mener det er utfordrende for tingretten å være oppdatert på om lovverket er samstemt med EØS-direktiv.

Småbarnsmor feilaktig dømt til 100 dagers fengsel for Nav-bedrageri: – Det var sykt flaut

Tromsøkvinnen la aldri skjul på at hun hadde oppholdt seg i utlandet mens hun hadde mottatt attførings- og arbeidsavklaringspenger, men mente selv at hun aldri hadde gjort noe galt.

Tre personer dømt i Nav-skandalen i Nord-Troms tingrett: – De har krav på erstatning

Tre personer er ved Nord-Troms tingrett dømt for trygdesvindel. Det viser seg nå at domstolen har praktisert EØS-regelverket feil.