Tema

tirsdag 08.12 2020

Debatt:

En hilsen fra de unge i nord

Den 9. november la ungdomspanelet som var satt ned for å gi innspill til regjeringens nordområdemelding fram sitt arbeid.

fredag 04.12 2020

Debatt:

Nord-Norge får ingen ny giv av en Nordområdemelding hvor det 77 ganger står at ulike tiltak skal vurderes

Innleggsforfatterne har listet opp det de mener er de 12 viktigste punktene for utvikling i nord - og de har flere.

torsdag 03.12 2020

Få nordområdedebatten tilbake på sporet 

La oss heller diskutere innholdet i regjeringens nordområdemelding enn å henge ut en dyktig reiselivsbedrift i Alta.

tirsdag 01.12 2020

Debatt:

Nordområdemeldinga sett fra Tromsø

Sist uke la regjeringen frem sin Nordområdemelding. Det er alltid knyttet en del spenning til disse meldingene, og denne gangen var det ni år siden sist.

søndag 29.11 2020

Leder:

Lover flere kontrakter til nordnorsk næringsliv

Fredag la regjeringen fram sin nordområdemelding. Fremleggelsen av nordområdemeldinger er en merkedag for nordnorske politikere i posisjon på Stortinget, som bruker meldingen som et sannhetsvitne på hvor mye Nord-Norge prioriteres.

Nok en runde med nedsnakking fra Senterpartiet

På fredag ble regjeringens nordområdemelding lagt fram. Den slår nok en gang tydelig fast hvor viktig Nord-Norge er for Norge, skriver Høyres gruppeleder.

fredag 27.11 2020

Kent Gudmundsen (H): – I den grad noen har gjort mageplask, så er det i kritikken fra Senterpartiet

Kent Gudmundsen (H) beskylder Sandra Borch (Sp) for ikke å ha lest nordområdemeldinga, og tror fylkesrådslederen har misforstått.

Fylkesrådslederen om det han kaller «ordområdemeldingen»: – Uten visjoner eller ny politikk for landsdelen

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er bekymret for befolkningsutvikling i landsdelen etter at regjeringa la fram sin nordområdemelding i dag.

Ny nordområdemelding: Økt militær tilstedeværelse i nord

Økt militær tilstedeværelse i nord - og mer samarbeid med Nato-allierte i nordområdene. Det varsler regjeringa i sin nye nordområdemelding.

onsdag 23.09 2020

Utenriksministeren: Mener ny måte å regne på kan gi bedre veier

En ny måte å regne samfunnsøkonomisk nytte for samferdselsprosjekt kan lønne seg for Nord-Norge, skal vi tro utenriksministeren.

tirsdag 07.01 2020

Sterkere fokus på næring i regjeringens nordområdemelding

Til høsten kommer regjeringens oppdaterte stortingsmelding for nordområdepolitikken, men allerede tirsdag kunne næringsministeren avsløre noen av hovedtrekkene.