Tema

tirsdag 20.04 2021

Nordområdene er et nasjonalt anliggende

Statlige arbeidsplasser i nordområdene er viktig for å hevde nasjonal suverenitet, skriver innleggsforfatterne.

tirsdag 08.12 2020

Debatt:

En hilsen fra de unge i nord

Den 9. november la ungdomspanelet som var satt ned for å gi innspill til regjeringens nordområdemelding fram sitt arbeid.

tirsdag 01.12 2020

Debatt:

Nordområdemeldinga sett fra Tromsø

Sist uke la regjeringen frem sin Nordområdemelding. Det er alltid knyttet en del spenning til disse meldingene, og denne gangen var det ni år siden sist.

mandag 28.09 2020

Debatt:

Ambisiøs politikk skaper store forventninger

Det er helt nødvendig at Arbeiderpartiet leder an i nordområdepolitikken, og viser vei der de andre partiene er tause.

onsdag 23.09 2020

Utenriksministeren: Mener ny måte å regne på kan gi bedre veier

En ny måte å regne samfunnsøkonomisk nytte for samferdselsprosjekt kan lønne seg for Nord-Norge, skal vi tro utenriksministeren.

mandag 07.09 2020

Debatt:

«Nordområde nok til alle»

«Direktørene Rogne og Misund ber Aps nordområdeutvalg tenke stort og modig, men gjør det motsatte selv. Med større ambisjoner er det nordområde nok til alle», skriver Martin Henriksen (Ap) i sitt svar til direktørene i Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt.

fredag 31.01 2020

Debatt:

Nord-Norge går så det suser – men er vi på vei rett i veggen?

Hvis vi skal få bukt med fraflytting og gjøre landsdelen mer attraktiv for innflyttere så må vi kanskje prøve noe nytt, skriver finansdirektør Bengt Olsen i Sparebanken Nord-Norge.

mandag 18.11 2019

Debatt:

«Etter mitt syn har vi i Norge utviklet samepolitikken på en fin måte»

Willy Ørnebakk svarer Karl-Wilhelm Sirkka.

søndag 17.11 2019

Dagsorden fra nord med særrettigheter

Mener forfatterne at næringslivets interesser må vike i møte med samisk særinteresser? skriver Karl-Wilhelm Sirkka om kronikken til blant annet Willy Ørnebakk.

tirsdag 12.11 2019

Debatt:

Dagsorden fra nord!

Er vi i Norge klar over hva klimaendringer, nye næringsmuligheter, ny forskning, geopolitiske endringer og fremtidige miljø- og klimareguleringer kan bety for norske og internasjonale samfunn i nordområdene?

tirsdag 05.11 2019

Forventninger til en ny nordområdemelding – nord må ses fra nord

Arbeidet med ny Nordområdemelding er i full gang. Nordområdene er og vil være Norges viktigste satsingsområde i uoverskuelig fremtid.

fredag 10.05 2019

Gir penger til økt beredskap i Arktis

Prosjektet SARex Svalbard har et budsjett på over 35 millioner kroner.

torsdag 09.05 2019

Anmeldelse av premieren på HTs «Blå Åker»:

Drukner i sitt eget informasjonshav3

Etter å ha forlatt Hålogaland Teaters «Blå Åker», koker hjernen over av informasjon. Det er ikke nødvendigvis en positiv ting.

torsdag 02.05 2019

Debatt:

«Særlig viktig er det at tradisjonskunnskap i samisk samfunn aktivt utvikles og benyttes»

UiT forventer klare ambisjoner for nord på flere området i den nye nordområdemelding, skriver rektor Anne Husebekk.

mandag 29.04 2019

Vil ha miljø øverst i nordområdemelding

Kommunen ber regjeringen sette jernbane, økologisk bærekraft og kompetanse øverst i den kommende nordområdemeldingen.

mandag 07.01 2019

To amerikanske senatorer kommer til Tromsø: – Viktig å bygge sterkere relasjoner til USA

fredag 19.10 2018

Nye oppgaver til de nye regionene: Får fiskerihavner og større ansvar for egne fylkesveier

Regjeringen mener at ansvaret for fiskerihavner, kortbaneflyplasser, kjøp av innenlandske flyruter samt et større ansvar for Nordområdepolitikken kan overføres til en ny region i nord.

søndag 21.01 2018

Arctic Frontiers:

«Vi må vise at Arktis også består av mennesker»

Innbyggerne i Nord-Norge er vant til å leve under arktiske forhold. Derfor må de inkluderes i utviklingen av Arktis.

onsdag 07.06 2017

Nå skal dette Mack-ølet lanseres i USA og Italia

fredag 19.05 2017
1

Kommentaren

«Ernas tåkeprat om Nord-Norge»

Når Erna Solberg snakker om Nord-Norge, er det mye tåke som omkranser formuleringene.