Tema

mandag 30.03 2020

En fastetid for rettferdighet og solidaritet

I en tid der vår egen sårbarhet blir synliggjort er det viktig å huske på at fastetiden også er en tid for å rette blikket utover og kjempe for rettferdighet og vår neste.

torsdag 22.08 2019

Debatt:

Hva slags kirke vil vi ha?

Vi trenger nå en kirkeledelse på alle nivåer som kan være fremsynt og visjonær, og ikke være opphengt i enkeltsaker, skriver biskop Olav Øygard om årets kirkevalg.

onsdag 08.05 2019

Debatt

Tar 10.000 prester feil?

Det er en stor utfordring for vår kirke at mange anser påskebudskapet som et eventyr, en fabel, som Kristoffersen skriver.

onsdag 03.04 2019

Debatt

Handlingens kraft

Vi kan alle bidra til å gjøre verden litt mer rettferdig. Sammen gjør vi en forskjell.

fredag 02.02 2018

Biskopen reiser til Russland: Vil besøke spionsiktet nordmann

Biskop Olav Øygard vil reise til Moskva for å besøke spionasjesiktede Frode Berg i fengselet.

fredag 19.08 2016

Debatt

«Undertegnede, og mange med meg, mener at ekteskapet i bibelsk forstand er mellom kvinne og mann.»

«Det vises til avisartikkel av Øystein Pettersen, Magnar Fjellstad, Aslak A. Siri og Odd S. Hansen «Kirke og samfunn i strid med Guds ord». De går sterkt i rette med kirkemøtet som i april vedtok å utarbeide liturgier for vigsel og forbønn for likekjønnede par.»

søndag 12.06 2016

Biskopen sier nei til boligbygging ved Bispegården

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme mener boliger her vil ødelegge særpreget til Bispegården.

fredag 25.09 2015

Fylkesmannen aksepterer ikke Otium-planen

mandag 07.09 2015

Biskopen kritisk til Otium-bygg

Biskop Olav Øygard mener Otium bo- og velferdssenter blir for dominerende i forhold til Ishavskatedralen.