Tema

onsdag 09.10 2019

Disse 12 har søkt på to lederstillinger ved Helsehuset

Totalt har ni kvinner og tre menn søkt på avdelingslederstillingene ved Helsehuset.

tirsdag 06.08 2019

Odd hjelper pasienter med å søke skadeerstatning

Pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan får mellom 60 og 70 henvendelser i året fra pasienter som trenger informasjon om erstatningsordningen.

Åtte personer fikk over én milllion kroner utbetalt etter feilbehandlinger ved UNN

Første halvår 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning 27,1 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling ved UNN. Åtte saker førte til utbetalinger på over én million kroner.

fredag 15.02 2019

UNN-ansattes innsamlingsaksjon har fått inn over 200.000 kroner

Initiativtakerne er overveldet over responsen.

Turister fylte opp pasienthotellet – UNN-pårørende fikk ikke plass

torsdag 10.01 2019
1

Utbetalte over 50 millioner kroner i erstatninger til Troms-pasienter i fjor

torsdag 03.01 2019

Får taxituren til UNN dekket av Pasientreiser, men ender opp med å betale mesteparten selv. – Urettferdig, mener Åge (66)

Åge Nyborg har kreft og må daglig reise fra Tromsdalen til UNN for behandling. Taxiregninga dekkes av det offentlige, men Åge må likevel betale nesten 300 av 360 kroner i egenandel.

torsdag 20.12 2018

Fem Troms-kvinner fikk livmorhalskreft – kunne vært unngått

Av 66 kvinner som fikk livmorhalskreft som kunne vært unngått, var fem kvinner bosatt i Troms.

torsdag 22.11 2018

Flere legekontor opererte med ulovlige SMS-gebyr

Pasient- og brukerombudet utførte tidligere i år en stikkprøve blant fastlegekontor i Tromsø kommune, de oppdaget at 10 av 10 kontor de kontrollerte benyttet seg av ulovlige SMS-gebyr.

onsdag 19.09 2018

Debatt:

«Vi kan pasient- og brukerrettigheter – bruk oss!»

onsdag 04.07 2018

Opererte feil kroppsdel – får millionerstatning

Siden 2012 har fem pasienter i Troms fått utbetalt 5,4 millioner kroner i erstatning etter å ha blitt behandlet feil sted på kroppen. For én pasient førte feilen til dødsfall.

tirsdag 13.02 2018

Pasientombud: – Nå bør UNN og Helse Nord bli ferdige med konfliktene

Pasient- og brukerombud for Troms, Odd Arvid Ryan, mener det er på høy tid å få ro i ledelsen av sykehus og helseforetak. Hvis ikke kan det skape usikkerhet blant pasientene.

mandag 22.01 2018

Utbetalte 74,5 millioner kroner for skader etter feilbehandling

I 2017 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning 74.513.088 kroner etter behandlingssvikt i helsetjenesten i Troms, en økning på 23 millioner fra 2016. Økningen skyldes blant annet flere store millionutbetalinger.

onsdag 20.12 2017

Pasienter er opprørt over lang ventetid ved pasienttransporten på UNN

Pasienter i Tromsø opplever at pasienttransporten nedprioriterer korte turer, og opplever lange ventetider.

lørdag 02.09 2017

Debatt

«Sykepleiermangelen er faretruende stor»

Spørsmål til politiske partier før Stortingsvalget.

torsdag 10.08 2017

Feilbehandlede pasienter har fått en halv milliard i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har utbetalt mer i erstatninger første halvår i 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

mandag 01.05 2017

UNN slår alarm om utskrivningsklare pasienter som hoper seg opp

Truer akuttberedskapen

Tromsø kommune har ikke nok plasser til utskrivningsklare pasienter ved UNN. Nå frykter sykehuset at de får store problemer under ferieavviklingen.

lørdag 01.04 2017

Avviser påstand om at NPE tier om feil

– Prinsippet om at den sakkyndige skal uttale seg innenfor sin egen spesialitet er viktig all den grunn vi i utredningen ellers kunne trå feil med hensyn til hva som er vanlig god behandling innen de ulike spesialitetene.

– Vi har en pasientskadeordning som er på ville veier

Advokat Tore Leiros, som har jobbet med pasientskadesaker i 20 år, reagerer på praksisen Norsk pasientskadeerstatning har lagt seg på i pasientskadesaker. Han mener instruksen til medisinsk sakkyndige må endres.

lørdag 04.03 2017

Over 51,3 millioner utbetalt til pasienter i 2016

Ifølge årsmeldingen for 2016 gitt ut av Pasient- og brukerombudet i Troms, ble over 51,3 millioner kroner utbetalt til pasienter som krevde pasientskadeerstatning.

fredag 17.02 2017

10 pasienter fikk erstatning etter mislykkede fedmeoperasjoner

torsdag 05.01 2017

Angelina (9) er en av svært få i Norge med den sjeldne sykdommen - nå kjemper hun sitt livs kamp

Uten organtransplantasjon er gjennomsnittlig levealder for mennesker med Angelinas (9) sykdom 20 år. Nå vil legene gi henne en ny sjanse.

mandag 28.11 2016
2

Flere klager på oppgjør fra Pasientreiser UNN, men svært få får medhold

Antall klager på Pasientreiser UNN har økt dramatisk det siste året.

tirsdag 22.11 2016
4

Randi (57) får ikke hjelp til sin syke ektemann: – Jeg føler at vi kjemper en uverdig kamp mot systemet

Ekteparet Nikolaisen har falt mellom to stoler. På grunn av krangel om hvem som skal skrive ut taxirekvisisjon, må Magne (65) sløyfe timer hos fysioterapeut.

torsdag 10.11 2016

Fikk bare dekket halvparten av utgiftene. Nå har han vunnet mot Pasientreiser

Hans Erik Jensen fant seg ikke i behandlingen til Pasientreiser Tromsø som kun ville dekke halvparten av reiseutgiftene hans. 70-åringen klaget og vant.

søndag 28.08 2016

Debatt

«Om pasientreiser og rettigheter»

tirsdag 21.06 2016

Stortingsrepresentant reagerer på firkantet regelverk

torsdag 16.06 2016

70-åring sendt til Aker sykehus for kontroll: Fikk bare dekket halvparten av utgiftene

onsdag 08.06 2016
3

Nå slipper kommunen å betale gigantiske «straffe-bøter» til UNN

Hver måned de siste årene har kommunen vært nødt til å betale «straffeavgift» til UNN for såkalte utskrivingsklare pasienter. Nå er den tiden over.

onsdag 04.05 2016

Nå er ventelistene ved UNN historisk lave

Onsdag kunne Tor Ingebrigtsen meddele at ventelistene ved UNN for første gang i historien er under kravet på 65 dager.

torsdag 28.04 2016

Knutsen om støtten: – Jeg har ikke ord

Pengene og støttemeldingene har strømmet inn etter at Kjetil Knutsens MS-sykdom ble kjent.

MS-syke Kjetil håper kostbar behandling i Moskva vil gi han et nytt liv

Ved hjelp av kronerulling får MS-syke Kjetil Knutsen (37) hjelp til å finansiere stamcelleoperasjon i Russland. Nå håper han det vil gjøre han frisk nok til å kunne være aktiv sammen med barna igjen.

tirsdag 26.04 2016

Vil ha utskrivningsklare pasienter til Kvænangen

Kvænangen kommune vil gjerne ta imot utskrivningsklare tromsøpasienter. Helsebyråd Gunhild Johansen er skeptisk.

tirsdag 15.03 2016

Har kostet kommunen millioner

Dersom kommunen hadde vært i stand til å tilby sykehjemsplasser til alle pasientene når de var ferdigbehandlet på UNN, hadde de spart 14 millioner kroner.

– Vi kan ikke produsere sykehjemsplasser som ikke eksisterer

Gunhild Johansen (SV) kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Anna Amdal Fyhn.

Fyhn: – Dette er så passivt at jeg er rystet

Komitéleder for helse og omsorg, Anna Amdal Fyhn (H), reagerer på at byrådet ikke gjør mer for å minke køen av utskrivningsklare pasienter ved UNN.

onsdag 10.02 2016

UNN kommer dårligst ut i sikkerhetsundersøkelse

Kun ved én av tre avdelinger på UNN føler de ansatte at det er lett å snakke om uønskede hendelser.

UNN-direktøren er enig i kritikken

Selv om sammenligningsgrunnlaget i rapporten er dårlig, ifølge Helse Nord, er UNN-direktør Tor Ingebrigtsen enig i mye av kritikken. Nå tar sykehuset grep.

tirsdag 09.02 2016

– Det finnes ikke unnskyldning

Kvalitetsleder ved UNN, Grete Åsvang, er klar på at det ikke er holdbart at sykehuset ikke overholder frister.

fredag 15.01 2016

UNN utbetalte 37 millioner for feilbehandling

Pasientskader for 90 millioner i Helse Nord

fredag 11.12 2015

Kurbadet-saken

– Bør heller øke samarbeidet med Kurbadet

torsdag 10.12 2015

Nå får du tilgang til egen pasientjournal

onsdag 09.12 2015

UNN: – Det er en alvorlig situasjon

Pasientkø

Politikere reagerer på kutt i antall sengeplasser

tirsdag 08.12 2015

Kommunen sier opp avtale med Kurbadet

onsdag 02.12 2015

– Skulle ønske vi fanget det opp før

Avdelingsoverlege ved sikkerhetspsykiatrisk avdeling på Åsgård, Per Rørvik, sier det er tragisk når slike ting skjer.

Habiliteringstjenesten fikk samhandlingsprisen

Onsdag morgen fikk Habilitetstjenesten Samhandlingsprisen fra UNN og kommunene i lokalsykehusområdets fellesskap.