Tema

mandag 09.09 2019

Ung mann pågrepet etter innbruddsforsøk

Hendelsen skjedd natt til mandag. 

mandag 26.08 2019

Omregulerer Robukta til friområde

Onsdag skal kommunestyret endelig vedta en statusendring for Robukta – som vil gå fra å være regulert til næringsformål til å bli regulert som friområde.

mandag 12.08 2019

Forhandler om Robukta-plan

Torsdag skal Byutvikling, miljø- og transportkomiteen ta stilling til planen om grønnstruktur i Robukta.

onsdag 05.06 2019

Robukta-nabo krever ro

Håper planene for Robukta vil forholde seg til boligforskriftene.

Ingen Robukta-merknad fra fylkeskommunen

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planene for Robukta.

fredag 12.04 2019

Blir ikke enig om Robukta-pris: Takstsprik på 28 millioner

Verdivurderingene for Robukta som er gjort på oppdrag for Tromsø kommune og Total Prosjekt, varierer fra åtte millioner kroner til 36 millioner kroner. Det viser takstene iTromsø har fått innsyn i.

tirsdag 02.04 2019

Høyre kritiserer kommunens fremgangsmåte i Robukta-saken

fredag 29.03 2019

Sydspissen: Nå omreguleres Robukta til grøntområde

Robukta, som er nærmeste nabo til Telegrafbukta, blir nå omregulert til friluftsformål.

fredag 15.02 2019

Fylkesmannen vil ha Robukta som friområde

Ber også kommunen vurdere om det bør tilrettelegges for sykkelparkering i området.

onsdag 09.01 2019

Støtter Robukta-plan

Fylkeskommunen støtter kommunens beslutning angående omreguleringen av Robukta-eiendommen.

torsdag 06.12 2018

Kommunen fikk takk for sist fra Total Prosjekt i Robukta-kranglen

Da Total Prosjekt fjernet containerne fra Robukta etter pålegg fra kommunen, sto det igjen et «japansk bad» eid av kommunen. Dermed ble kommunen bedt om å fjerne badet snarest.

torsdag 08.11 2018

Flytter containere fra Robukta til Skattøra etter klager

Total Prosjekt vil fjerne containerne i Robukta, men garanterer ikke at det skjer innen fristen kommunen har satt.

onsdag 24.10 2018

Kommunen truer Totalrenovering med tvangsmulkt

Må fjerne brakker og containere i Robukta

Brakkene og containerne som står plassert i Robukta må fjernes, krever Tromsø kommune. Dersom de ikke er fjernet innen 30. november, vurderer kommunen å gi en tvangsmulkt på 50.000 kroner.

onsdag 03.10 2018

Sydspissen Hotell protester mot containerlager i bakhagen

Ledelsen ved Sydspissen Hotell protesterer mot at nærmeste nabo har stilt opp et titall containere like bak hotellet.

tirsdag 26.06 2018

Kommunen fikk medhold i Robukta-klagen:

Får fremdeles ikke bygge nytt i Robukta

Fylkesmannen stadfester Tromsø kommunes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på Robukta-eiendommene. Dermed tas klagen fra Total Prosjekt AS ikke til følge.

mandag 12.03 2018

Mener administrasjonen har ignorert Robukta-vedtak

Robukta AS mener kommuneadministrasjonen ikke har fulgt opp formannskapets vedtak om å gå i dialog med grunneierne om kjøp av Robukta-eiendommene.

fredag 12.01 2018

Har pusset opp «rønna» i Robukta for millioner og leier ut til ellevill døgnpris

Etter årtiers forfall er gamle Robukta pusset opp og blir nå et eksklusivt overnattingssted. Leiepris: 10.000 kroner døgnet.

mandag 09.10 2017

Vil leie ut Robukta-lokaler i påvente av kommunal avgjørelse

Robukta AS pusser opp de gamle selskapslokalene i Robukta for å leie dem ut i påvente av hva som skal skje med eiendommen.

fredag 29.09 2017

Kommunen skal bruke åtte uker på å behandle Robukta-klagen

Kommunen varsler at man vil bruke åtte uker på å behandle byggesaksklagen vedrørende hotell i Robukta.

torsdag 14.09 2017

Mener vedtak om byggestopp i Robukta er i strid med Grunnloven

Advokat mener formannskapsvedtak er i strid med Grunnloven.

tirsdag 12.09 2017

Søknad om Robukta-hotell kan ikke behandles

Kommunens byggesakssjef varsler Robukta AS om at behandlingen av hotell-søknaden innstilles inntil videre.

fredag 18.08 2017

Debatt

«Robukta må bevares. Da kan vi ikke bygge hotell.»

Kommunen har hatt til behandling en sak om bygge og deleforbud i Robukta. Det kommer etter at Robukta har sendt inn søknad om å bygge et hotell med 83 rom i fjæra. Det bør ikke komme som noen overraskelse på eierne i Robukta at vi ikke ønsker det.