Tema

fredag 30.03 2018

Her går skredet over eneste innfartsvei til bygda

Skarmunken i Ullsfjord har vært uten veiforbindelse i tre dager på grunn av skredfare. Torsdag gikk skredet over veien, men det ligger an til åpning i ettermiddag.

onsdag 28.03 2018

Kollektiv sjølvdiskriminering eller kollektiv inspirasjon

Da Ketil Solvik-Olsen 11.mai 2015 poengterte i Dagsnytt 18 at hans ambisjon er at Norge skal bli det beste jernbanelandet i Europa, må det kunne kalles tidenes dobbeltkommunikasjon.

fredag 16.03 2018

Debatt:

«Biler slipper ikke bare ut eksos, de skaper også kø»

Tromsø er i startgropa for å forhandle om statlige penger til å investere i nye og bedre veier og kollektivtilbud gjennom en byvekstavtale. Allerede fra start er det viktig at vi er presise om målet med de nye reiseveiene og reisevanene som Tenk Tromsø skal finansiere.

tirsdag 13.03 2018

Aldri før har så mange tromsøværinger tatt buss

I fjor hadde bybussene over ni millioner passasjerer, en økning på nesten 300.000 fra året før.

onsdag 28.02 2018

Førerkortet kan bli digitalt

I Finland innføres nå førerkortet som en app på telefonen, og svenskene følger trolig etter til neste år. Ifølge Vegdirektoratet er det ingenting som hidrer Norge fra også å innføre førerkortet digitalt.

Disse fylkesveiene får ny asfalt i 2018

Rundt 100 kilometer av fylkesveiene i Troms får nytt dekke i år. Men fylkesråd Ivar P. Prestbakmo innrømmer at behovet er langt større.

torsdag 08.02 2018

Forlenger anbudsfristen for hurtigbåtrutene

Fristen for å levere tilbud på de tre hurtigbåtrutene i Troms er forlenget etter ønske fra anbyderne. Tre ferge- og hurtigbåtrederier har deltatt i anbudsforberedelsene.

lørdag 03.02 2018

Nå starter staten forhandlingene om byvekstavtale med Tromsø

torsdag 01.02 2018

Kommunen positiv til mulighet for utbedring av Ringveien

Avdelingsleder Nils Tokheim i HRS Metallco er glad for at kommunen er villig til å vurdere utbedring av den utraste Ringveien før rettssaken kommer opp.

onsdag 31.01 2018

Slik skal de få stopp på bruken av falske bussbilletter

Den siste tiden har det blitt avslørt flere tilfeller av dokumentforfalskning i kollektivtrafikken i Troms.

torsdag 11.01 2018

Hurtigruten:

Anbudsfristen går ut fredag

Hvem som skal få statens oppdrag med å drive kystruten mellom Bergen og Kirkenes, skal nå avgjøres.

fredag 05.01 2018

Veivesenet skal forbedre innfartsveiene inn til Tromsø

Politikere i Tromsø og 15 nabokommuner samles for å forbedre riks- og fylkesveiene inn til byen.

I dag endres hurtigbåtrutene

Hurtigbåtrutene mellom Tromsø og Harstad endres.

tirsdag 02.01 2018

Flere trafikkdrepte i Troms

2017 ble et mørkt år i trafikken i Troms, men på landsbasis gikk antall trafikkdrepte ned.

fredag 29.12 2017
1

Kommentaren

«En flygende viking som krasjlandet»

FlyVikings nedleggelse er ingen gladnyhet, hvor forutsigbart enkelte uansett mener det var.

torsdag 21.12 2017
1

Sett fra sidelinja

«Tromsø neste – tog til å tru på?»

«No står kravet om ei Nord-Norgebane, også nord for Bodø, med Tromsø som endestasjon truleg sterkare enn nokon gong», skriver journalist og forfatter Gunnar Grytås.

onsdag 20.12 2017

Samferdselsfylkesråd: – Håkøy-alternativet er stein dødt

For å oppnå nullvekst i privatbilismen i Tromsø, må man parkere planene om tunnel til Håkøya en gang for alle.

torsdag 30.11 2017

Fra sidelinja

«Bommer eller luftslott?»

Nå hardner det til med bompengene, som ventet. De politiske småbynervene er kommet i helspenn etter at stadig flere ser ut til å slite med dette prosjektet.

tirsdag 28.11 2017

Høyesterett forkastet anken i Langsundforbindelsen-saken

Reineiere vant ikke fram i Høyesterett.

fredag 24.11 2017

Ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø.

torsdag 23.11 2017

Debatt

«Tindtunnelens planforslag ble levert til kommunen i 2012. Næringslivet i Tromsø har ikke mer tid å miste.»

Tromsø kommune mangler nye næringsarealer, spesielt for rask etablering i noenlunde sentrale områder. Det er noen ledige arealer nordøst på Tromsøya, men det meste er avhengig av tidkrevende trafikk- og veiløsninger for å kunne tas ordentlig i bruk

fredag 17.11 2017

Slik ser Christian for seg Tromsøs nye transportnett: – Om vi først skal betale bompenger, må de gå til fremtidsrettede løsninger

Christian Uhlig har i 20 år drømt om en smart transportløsning i Tromsø. Nå begynner drømmen hans å bli virkelighet andre steder i verden.

torsdag 16.11 2017

Debatt

«Tenk Tromsøya»?

BOMPENGER: «Tenk Tromsø» bør i realiteten døpes om til «Tenk Tromsøya».

torsdag 09.11 2017

Politikerne ruster seg for bompengeforhandlinger

Tross enighet om antall bomstasjoner og innkrevingstid, er forhandlingene om bompenger i Tromsø langt fra over.

Glad for avsløringer om manglende bruinspeksjoner

Både Tromsøbrua, Sandnessundbrua og Grønnåsen bru har alvorlige skader, avslører VG. Statens vegvesen region nord innrømmer at de har et forbedringspotensial når det kommer til drift- og vedlikehold.

mandag 23.10 2017

Vil at denne veien skal bli kommunal

Veivesenet vil gjøre denne Ramfjord-veien kommunal, men kommunen krever da at den oppgraderes.

mandag 18.09 2017

Statens vegvesen varsler flere beltekontroller

Denne uken blir det storaksjon rettet mot busspassasjerer.

lørdag 16.09 2017

«Drit i Nord-Norge - leve Tromsø!»

«Festen er over», skriver Skjalg Fjellheim i Nord-Norsk debatt 13.september. Han tar feil.

torsdag 07.09 2017

Regjeringen gir grønt lys for brattere Langsundforbindelse

Samferdselsdepartementet gir Troms fylkeskommune godkjenning for å bygge tunnelen under langsundet med en stigningsgrad på åtte prosent.

fredag 01.09 2017

Hurtigruten kan komme til å droppe anbudet

- Vi i Hurtigruten forbereder oss på scenario hvor vi ikke vinner anbudet på kystruten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten til Nord24.

Hurtigruten kan komme til å droppe anbudet

- Vi i Hurtigruten forbereder oss på scenario hvor vi ikke vinner anbudet på kystruten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten til Nord24.

tirsdag 22.08 2017

Mattilsynet har merknader til ny E8

Mattilsynet frykter for drikkevannet i forbindelse med den nye E8-traseen.

Ny E8-trasé i Ramfjord: Tiltak for reindriften kan bli svært dyrt

En fersk reindriftsfaglig utredning for østre trasé i Ramfjord slår fast at det kan bli nødvendig med store investeringer for å unngå at nye E8 går ut over reindriften.

mandag 21.08 2017

Vil forlenge «gulrot»-avtale med staten – får avslag

Troms fylkeskommune vil forlenge den statlige belønningsavtalen med ett år for å nå målene om mer kollektivbruk og mindre bilbruk. Det sier staten nei til.

onsdag 16.08 2017

Bussbruken øker – igjen: – Derfor tar vi bussen oftere

Tromsøværingene blir flinkere og flinkere til å bruke buss – og i juli økte bussbruken nok en gang.

søndag 13.08 2017

Så mange passasjerer reiste til og fra Tromsø lufthavn i juli

Pilene fortsetter å peke oppover for Tromsø lufthavn Langnes.

tirsdag 08.08 2017

Fikk kritikk for treg behandling av transportmidler – nå er pengene på vei

Arne Eriksen i Blindeforbundet gikk tidligere ut og kritiserte fylkeskommunens saksbehandling av tilskuddene for tilrettelagt transport (TT-ordningen). Nå har fylkeskommunen tatt grep.

mandag 31.07 2017

«Med halvparten av distriktsrutene kommer du for sent på jobb»

Viser til sommerrutene i Troms fylkestrafikk. Jeg studerte disse nøye da sommerferien for skolene begynte og jeg ble både trist, sjokkert og rådvill over et lite tilfredsstillende tilbud for befolkningen i distriktet rundt Tromsø by.

mandag 24.07 2017

Debatt

«Bompengeplaner til å stole på?»

Nei, planene holder ikke.

tirsdag 18.07 2017

Slik sørger du for at taxien du har bestilt kommer i tide

Har du opplevd å miste flyet eller komme for sent til viktige avtaler på grunn av forsinket taxi? Her er næringens egne tips til hvordan du kan unngå dette.

mandag 17.07 2017

Dato for Langsund-anken klar

Anken av lagmannsrettsdommen mellom reindriften og Troms fylkeskommune er berammet i Høyesterett 7. november.

tirsdag 20.06 2017

Nå kan du gå på tursti fra Lanesbukta til Stornaustet i Folkeparken

Den siste tiden har nemlig Telegrafbukta fått et lite «ansiktsløft».

torsdag 15.06 2017

Gudmundsen om Røymo og bompengesaken

– Enten så er hun blitt holdt for narr av partiledelsen sin, eller så vet hun ikke bedre

Arbeiderpartiet har lagt fram sin transportplan som de vil gjennomføre om de vinner valget. Det mener Høyre er dyster lesning for tromsøværinger. Det går ikke Røymo med på.

onsdag 14.06 2017

Kraftig vekst i bussbruken

Tromsøværingene tar bussen som aldri før. I mai måned var trafikkveksten på hele 12 prosent.

tirsdag 13.06 2017

Tre uker forsinket:

Nå kommer rutetabellene

Da Troms Fylkestrafikk innførte sitt nye «sanntidssystem», fjernet de samtidig de gamle rutetabellene – til stor irritasjon for mange.

fredag 09.06 2017

Staten: – Holder store veiprosjekt utenfor byvekstavtalen

Det kan bli problematisk å få staten til å ta mer enn 40 prosent av regningen for en ny Tverrforbindelse.

Utstrakt bilkjøring kan gi en økonomisk smell for kommunen

Staten kan trekke seg fra en fremtidig bompengeavtale eller holde tilbake penger dersom vesentlige mål i avtalen ikke nås.

tirsdag 06.06 2017

Tromsøværinger reiser ikke nok kollektivt

Kan miste bussmillioner

Staten vurderer å inndra bussmillioner om Tromsø ikke når målene om 20 prosent økning i kollektivtrafikken og nullvekst i biltrafikken.

– Må ha større og mer omfattende tiltak

Leder i Tenk Tromsø, Ragni Løkholm Ramberg (Ap), sier erkjenner overfor iTromsø at det er betydelige utfordringer med å nå målene i belønningsordningen.

torsdag 01.06 2017
1

Kommentaren

«Forvirringen er nå total»

Rett før valget i 2015 kom Høyre og Arbeiderpartiet til enighet rundt Kvaløyforbindelsen. Kort tid etter skiftet Ap standpunkt om hvor den bør gå. Nå forsøker de fortvilet å finne råd til den, etter at fagetaten i sin siste plan har fjernet hele brua fra budsjettet.

søndag 28.05 2017

Debatt

«Bedre veier i Nord-Norge. Det har vært et tilnærmet unisont ønske når jeg har reist rundt som samferdselsminister.»

Bedre veier i Nord-Norge. Det har vært et tilnærmet unisont ønske når jeg har reist rundt som samferdselsminister de siste årene.

torsdag 04.05 2017

Havnestrid: Hurtigruten får støtte fra departementshold

Hurtigruten har fått Samferdselsdepartementet på sin side i den landsomfattende striden om havneavgifter.

fredag 21.04 2017

Da rutetabellen ble fjernet fra busstoppet til bestemoren tok Marita (20) affære

Troms fylkestrafikk har fjernet rutetabellene ved flere av busstoppene i Tromsø. Et av dem var bussholdeplassen til Marita Sandmos (20) bestemor.

torsdag 13.04 2017

Justisministeren vil forenkle lovverket for etablering av snøskuterløyper

Justisminister og førstekandidat i Troms til stortingsvalget, Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp), vil liberalisere og forenkle lovverket for etablering av snøskuterløyper.– Jeg vil gi kommunene langt mer makt, sier han.

mandag 03.04 2017

Kommentaren

«Hvor lenge har vi råd til å vente? På 11 år mistet 22 mennesker livet.»

Listen er lang.

onsdag 29.03 2017

Debatt

"Tromsbane-prosjektet må komme først"

Knapt har gladmeldingen fra regjeringen om konsekvensutredning av en nordnorsk jernbane med særlig vekt på Tromsbanen Narvik-Tromsø blitt kjent, før misforståelser og skepsis strømmer fram. Derfor et forsøk på noen oppklaringer om hva saken dreier seg om.

3

Foreldre og barn aksjonerte mot for høy fart

Utstyrt med plakater påskrevet 30 km/t aksjonerte foreldre og barn ved Selnes skole mot at det kjøres for fort i Niseveien.

mandag 13.03 2017

– Må vurdere å utbedre veien mellom Tromsdalen og Ramfjord

Veivesenet skal utrede hva det vil koste å ruste opp veien fra Tromsdalen til Ramfjord.

Slik vil Høyre-Gunnar senke bompengeandelen

Veteranen Gunnar Pedersen (H) var den eneste som stemte imot en lokal bompengeløsning i kommunestyret. Nå lanserer han sin egen versjon.

søndag 12.03 2017

Nekter for å ha fjernet flyseteavgiften de selv innførte for å fremstå som mer spiselig

Høyres Erlend Svardal Bøe mener slettes ikke landsstyrets vedtak om å fjerne flyseteavgiften er politisk vingling. Tvert om, mener han at det er grasrota i partiet som nå gjør seg hørt.

fredag 10.03 2017

– Rassikringsmidler fullfinansierer Ullsfjordforbindelsen

Bygging av Ullsfjordforbindelsen gjør rassikring av tre veistrekninger overflødig. Det kan bety at Ullsfjordforbindelsen er fullfinansiert, dersom fylkestingspolitikerne vil.

«KrF, NTP og Nord-Norgebanen»

tirsdag 07.03 2017

Etter kuttrunder, leverer lufthavnen sitt første overskudd noensinne

Tromsø lufthavn har snudd millionunderskuddet fra 2015 til et positivt resultat i 2016. Snuoperasjonen har imidlertid kostet 13 faste ansatte jobben.

onsdag 01.03 2017
1

Leder

«En gledens dag med flau bismak»

Etter å ha mottatt masse kjeft for løftebrudd og mangelfull vilje til å satse på samferdsel i nord, kunne Erna Solberg endelig drysse ut noen etterlengtede lovnader for både Bodø og Tromsø.

tirsdag 28.02 2017

Samferdselsministeren hemmelighetsfull om Tromsø-besøk

fredag 24.02 2017

For hver dag veien er stengt, kan Erling tape 1,5 millioner kroner

Hadde det ikke vært for dårlig vær, som gjør at båtene ligger til kai, ville Erling Robertsen ved fiskebruket i Tromvik tapt 1,5 millioner kroner for hver dag veien til bygda er stengt.

tirsdag 21.02 2017
1

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den bomstasjon som ikke angår deg selv»

Klokken 9.00 tirsdag morgen sto åtte partier stolt på pressekonferanse på rådhuset og forkynte at de hadde fått til et forlik i bompengesaken. Til tross for smilene til representantene, var det særdeles lite jubel å høre fra Tromsøs befolkning.

tirsdag 14.02 2017

Ber folk dempe seg i bompengedebatten

Politikere mottar både hets og ubehagelige meldinger i bompengesaken.

Arbeiderpartiet: - Uten bymiljøavtale vil køene fortsette å vokse

Dersom ikke kommunen får på plass en bymiljøavtale vil bilkøene øke og skoleveiene vil fortsatt være usikre i lang tid fremover.

Opposisjonspolitikere: - Endring av veiloven er unødvendig

Både Høyre og Fremskrittspartiet mener at drivstoffavgift i Tromsø ikke er avhengig av en lovendring.

– Pengene kun en del av pakken

Bompenger – eller drivstoffavgift – er kun en del av det som kreves for å få en bymiljøavtale.

Må endre loven for å kunne bruke drivstoffavgiften

Drivstoffavgiften i Tromsø vil IKKE kunne brukes som delfinansiering av trafikkpakken Tenk Tromsø.

mandag 13.02 2017

Nærmere 4.000 krever så langt folkeavstemning om bompenger

På sosiale medier og i underskriftskampanjer mobiliseres kraftig motstand mot bompengeordning.

– Kundene må betale bomregningene våre

Transportsentralens 40 biler har bare ett sted å gjøre av fremtidige bomutgifter: på kundenes faktura. Bominnkreving vil trolig gi selskapet mer administrering.

«Tromsøpakken er for stor og ambisiøs - den blir en tapersak for alle parter»

På medlemsmøte har Tromsø Senior Høyre diskutert grundig det forestående bompengeprosjektet i Tromsø og har følgende oppfatning av at Tromsøpakken er for stor og ambisiøs. Den blir ren tapersak for alle parter.

onsdag 01.02 2017

Lastebil mistet hjul. Breivika-tunnelen stengt

En lastebil har mistet et hjul i Breivikatunnelen.

fredag 27.01 2017

Debatt:

«Vi har stor forståelse for at de reisende blir stresset av å stå i kø»

Det har vært mange meninger om driften på flyplassen den siste tiden, og Avinor ønsker å komme med noen innspill og fakta i den anledning.

Disse veiene får ny asfalt i år

Prioriteringsplanen er satt og i mai går arbeidet i gang. Disse fylkesveistrekningene i Tromsø får fersk asfalt i løpet av sommeren.

lørdag 17.12 2016

Avstander og jernbane

Grunnlaget for jernbanens driftsøkonomi og konkurransefortrinn er avstander, lange distanser og enda lengre avstander.

onsdag 14.12 2016

Brøytekrangelen i Ramfjord løst i rekordfart

Ikke før hadde iTromsø publisert saken om brøytekrangelen i Ramfjord, la Statens vegvesen seg flat og ryddet opp.

mandag 28.11 2016

Reagerer på grisekjøring forbi veiarbeid

Bilistene i Troms respekterer ikke sikkerheten til veiarbeiderne.

Her er tromsøfolks tre trafikkrav til politikerne

Etter syv forskjellige folkemøter om Tromsøs trafikkproblemer er tilbakemeldingene fra byens befolkning klar.

Foreslår 15 bomstasjoner i Tromsø

En bompengeløsning med syv soner og 15 bomstasjoner er mest hensiktsmessig for å skaffe penger til Tromsøs trafikkbehov.

søndag 27.11 2016

"Kollektivtilbudet i distriktene er en tom tabell uten rutetider"

Så var det «på han igjen». Tidligere i år vedtok kommunestyret å innføre bompenger. En avgift signert i stolthet av Ap, SV, Rødt, Høyre, Venstre, MDG, Krf og Sp. Nå kommer piggdekkavgiften.

onsdag 23.11 2016

UNN-protest mot kommunens nye helsehus

Frykter økt trafikk

UNN mener kommunens nye helsehus i Breivika blir et problem – både hva angår snødeponi og trafikk.

mandag 07.11 2016

Debatt

"Det virker som ønsket om å skape konflikt har overstyrt ønsket om å løse trafikksituasjonen"

Etter statsbudsjettet ble fremlagt har det vært rettet harde og dramatiske ord mot oss fra dem som styrer i Tromsø. Det virker som ønsket om å skape konflikt har overstyrt ønsket om å løse trafikksituasjonen, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen .

tirsdag 01.11 2016
1

Kommentaren

«Det meningsløse toget»

«Tom, ta toget! Tom, ta toget»! Tom, ta toget!»

Fylket og vegvesenet uenige om fartsreduksjon på Kvaløya

Fylket ber Statens vegvesen vurdere å forlenge 50-sonen på fylkesvei 862 på Kvaløya.

fredag 21.10 2016

Sier nei til ny rute til Tromsø

Både samferdselskomiteen og fylkestingsmøtet sa nei til ny «pendlerrute» fra Finnsnes til Tromsø.

søndag 09.10 2016
4

Her er vikeplikt: – Men han fløytet og fløytet

I krysset mellom Vestregate og Bispegata er det fremdeles mange som ikke har fått med seg skiltet som informerer at biler som kommer ut av tunnelinnslaget har vikeplikt.

onsdag 05.10 2016

30 passasjerer ble stående igjen på kaia

En rekke hurtigbåtpassasjerer kom seg ikke avgårde fra Tromsø i ettermiddag.

fredag 23.09 2016

Uenige om leiepris i den nye havneterminalen

Flere hundre tusen kroner skiller leieprisen Tromsø havn ønsker og hva fylkeskommunen er villig til å betale for bruk av den nye terminalen på Prostneset.

fredag 16.09 2016

Snart ser du elektriske busser på veiene i Tromsø

Fylkeskommunen vil teste ut elektriske busser i forkant av neste bussanbud.

– Alle vil tjene på bedre vei

Komitéleder for byutvikling, miljø og transport, Ragni Løkholm Ramberg (Ap) mener bedre trafikkforhold på Langnes er til beste for alle.

tirsdag 13.09 2016

Debatt

«Det er en drømmeverden å tro at innbyggerne i Tromsø skal redusere bilbruken»

Det er en drømmeverden og helt utopisk å tro at innbyggerne i Tromsø skal redusere bilbruken og i stedet benytte buss, sykkel eller gå til alle sine daglige gjøremål.

lørdag 03.09 2016

Debatt

«Å være for bompenger, og påståelig for arbeidere på en og samme gang, henger ikke helt på greip»

Det er mange som er imot den usosiale avgiftsordningen bompenger, men det ser likevel ut til at vi må slite med den en god stund til.

fredag 02.09 2016

Fra mandag må du endre dine kjørevaner

Mandag formiddag slipper Statens vegvesen Tromsøs bilister inn i det nyoppussede løpet av Tromsøysundtunnelen, og begynner oppussingsarbeidet i det andre løpet.

Mesta overtar brøytingen på riks- og fylkesveiene:

Ny vaktmester på veiene

Mesta blir veienes vaktmester de neste fem årene. Da skal riks- og fylkesveiene i Tromsø og Karlsøy brøytes og vedlikeholdes.

torsdag 01.09 2016

Nå kan denne flyruten få enda mer støtte

Flyruten mellom Oulu, Luleå og Tromsø kan få forlenget støtte fra det offentlige.

tirsdag 23.08 2016

Debatt

«Hurtigruten ønsker ny avtale med staten»

Hurtigruten AS ønsker en ny avtale hvor staten kjøper transporttjenester også etter 2019. Om det blir en ny avtale, og hva den eventuelt vil inneholde, er en politisk beslutning.