Tema

mandag 21.09 2020

Hvorfor skal Simavika utredes som skytebanealternativ?

Ann-Sissel Enoksen mener Simavika fortsatt burde vært skrotet som skytebanealternativ.

mandag 24.08 2020

Debatt

Utøverne av skytesporten fortjener en endelig skytebane for å slippe sin nomadetilværelse med stadig flytting

Onsdag 26. august skal politikerne i Tromsø behandle to viktige tema: Skrote planen om fullskala skytebaneanlegg på Langmoen samt stemme over mulige forslag til å videreføre og utvikle desentraliserte og mindre skytebaneanlegg. 

lørdag 16.05 2020

Kommunen avslår søknad om pistolskytebane i Tromsdalen – nok en gang

Tromsø kommune har avslått søknaden fra 1992 om godkjenning av pistolskytebanen i Tromsdalen, for andre gang.

onsdag 18.03 2020

Nei til skytebaneanlegg på Langmoen, Breivikeidet

Styret i Breivikeidet grunneierlag argumenterer mot skytebaneanlegg på Langmoen.

tirsdag 11.02 2020

Debatt:

Skytebanesaken – endelig på rett vei, men vær likevel på vakt

Åpent brev til byutvikling og formannskapet.

tirsdag 21.01 2020

Debatt:

Et monsteranlegg på Langmoen

Tromsø kommune er miljøbevisst, og fremtidsrettet. Bra! Vi har natur, ressurser, herlige folk, alt! Vi har gode, uredde miljøpartier og fine miljøplaner, og vi har heldigvis en solid grunnlov.

torsdag 16.01 2020

Debatt:

Derfor er det galskap å legge skytebanen til Breivikeidet

Nyheten angående skytebane på Breivikeidet er både komisk og trist. Har virkelig ikke politikerne (skytebaneutvalget), satt seg inn i saken?

onsdag 15.01 2020

Nå har skytebaneutvalget bestemt seg

Skytebaneutvalget mener en ny skytebane bør etableres på Langmoen på Breivikeidet.

mandag 13.01 2020
1

Debatt:

Kjoselvdalen skytebane: «Det må ikke skje på bekostning av lokalbefolkning»

I et debattinnlegg 08. januar 2020 forsøker Tromsø skytterlag å forklare hvorfor de ønsker å reetablere en ny 200 meters seniorbane i Kjoselvdalen. Her fremkommer en del opplysninger / påstander som ikke kan stå uimotsagt.

onsdag 08.01 2020

Skytebaneutvalgets leder har bestemt seg, men vil ikke røpe hvor han vil ha den nye skytebanen

– Jeg har bestemt meg, men det er ikke sikkert de andre i utvalget er enige med meg, sier utvalgsleder Benjamin Arvola Notkevich (SV), som leverer sin anbefaling 15. januar.

tirsdag 07.01 2020

Politikerne vil kjøpe skytebanen fra Forsvarsbygg, men ikke forplikte seg til å selge den videre til skytterlaget

Formannskapet vil melde sin interesse for å kjøpe eiendommen i Kjoselvdalen, men vil vente på anbefalingen fra skytebaneutvalget før de bestemmer hvem som skal få kjøpe den.

Debatt:

Hvorfor ønsker Tromsø skytterlag å reetablere seniorbane i Kjoselvdalen?

mandag 06.01 2020

Debatt:

Ny skytebane i Kjoselvdalen?

Det var mange som fikk morgenkaffen i halsen etter nyttårsfeiringen og måtte gni seg i øynene da nyheten sprakk om at Tromsø formannskap tirsdag 07.01.2020 skal stemme over to forslag hvor det ene gjelder utvidelse av skytebanen i Kjoselvdalen.

fredag 03.01 2020

Debatt:

«Er det administrasjonen eller de folkevalgte som styrer Tromsø?»

Mens vi andre har bakt julekaker, kjøpt julegaver og forberedt julefeiring har Det frivillige skyttervesen (DFS) sammen med Tromsø skytterlag og Tromsø Jeger- og fisk brukt sine kontakter i Forsvaret og Tromsø kommune på en meget effektiv måte, og nå er de atter på fremmarsj i Kjoselvdalen med støtte fra kommunens administrasjon.

fredag 30.08 2019

Administrasjonen i kommunen avviser leirduebane-klage

Tromsø Jeger- og fiskeforening (TJFF) bør ikke få medhold i sin klage på bruksnekten av leirduebanen i Tromsdalen.

onsdag 26.06 2019

Dette er det nye skytebaneutvalget

Da kommunestyret behandlet reguleringsplan for etablering av skytebane i Kjoselvdalen 19. juni ble det vedtatt å opprette et skytebaneutvalg som skal jobbe videre med saken.

onsdag 19.06 2019

Sa endelig nei til skytebane i Kjoselvdalen

Kommunestyret sa nei til forslaget om ny skytebane i Kjoselvdalen.

Klager på skyte-vedtak

Formannskapet har vedtatt skytestans, men Jeger- og fiskeforeninga mener ikke vilkårene er oppfylt.

mandag 17.06 2019

SKYTEBANESAKEN:

Når en nå må flytte fra Tromsdalen, var en i ferd med å gjøre samme tabbe en gang til

Skytebanesaken har engasjert mange, også Huseiernes Landsforbund som ivaretar beboeres interesser. Kommunens behandling var en grov og unødvendig overtramp av disse interesser.

søndag 16.06 2019

Debatt:

Skytebanen i Kjoselvdalen – den samme debatten som på 70-tallet

torsdag 13.06 2019

Debatt:

Et vedtak det står respekt av

Fem år har gått med utredninger, rapporter, høringsrunder, leserinnlegg og avisomtaler.Tromsøs innbyggere er nok ganske lei av hele skytebanesaken.

torsdag 06.06 2019

Skytebane-saken

Forskjellen på ett skudd og 500.000 skudd

På muntlig høring (23 mai) om regulering av ny skytebane i Kjoselvdalen og gjennom en rekke avisinnlegg har det kommet fram svært mange gode argumenter mot å bygge et stort skyteanlegg i nærhet til et boligområde og i et ettertraktet turområde.

Debatt:

Kjoselvdalen – uriktige påstander om folkehelse

Tidligere bedriftslege Anders Christensen har den 4. juni et innlegg der han fremsetter påstander som må imøtegås.

Nå sier politikerne nei til skytebane i Kjoselvdalen

Ap, SV og Rødt går mot administrasjonens forslag om å bygge ut skytebanen i Kjoselvdalen. Øyvind Hilmarsen er skuffa over at politikerne ikke klarer å ta en beslutning i saken.

tirsdag 04.06 2019

Formannskapet gjør hastevedtak om umiddelbar stans av skyting i Tromsdalen

I går begynte Tromsø jeger- og fiskerforening å skyte på leirbuebanen i Tromsdalen. Nå setter formannskapet foten ned - igjen.

Debatt:

«Kommunehelseloven kan med stor sannsynlighet vise seg å være en alvorlig snubletråd hva gjelder å kunne bruke en fullskala skytebane i Kjoselvdalen»

Var det noen som snakket om høyt og vedvarende konfliktnivå? Tidligere bedriftslege Anders Christensen ser på støysituasjonen ved etablering av skytebane i Kjoselvdalen i sitt innlegg.

søndag 26.05 2019

Debatt:

Kjoselvdalen skytebane i skuddlinjen

På vegne av befolkningen i lokalområdet håper jeg politikerne gjennomskuer Knagenhjelms ensidige innspill i et verdivalg som i virkeligheten handler om å vurdere beboernes helse og velferd (psykososiale forhold) opp mot skytternes krav, skriver Anders Christensen.

torsdag 09.05 2019

Administrasjonen går inn for skytebane i Kjoselvdalen

Kommunens administrasjonen anbefaler planforslaget om å utvide skytebanen i Kjoselvdalen, på tross av mange innsigelser.

torsdag 11.04 2019

Klager på Fylkesmannens skytebane-ja

Skytebanemotstanderne påklager Fylkesmannens opphevelsesvedtak om skytebanen i Tromsdalen.

1

Kommuneoverlegen mener helse må gå foran skytetrening

– Av hensyn til folkehelsen anbefaler kommuneoverlegen at kommunen ikke går videre med planen om ny skytebane i Kjoselvdalen.

tirsdag 02.04 2019

Debatt

Er våre lokalpolitikere på vei mot politisk harakiri?

onsdag 27.03 2019
1

Motstanderne til den nye skytebanen i Kjoselvdalen vil ikke gi seg uten kamp

Motstanderne til den nye skytebanen i Kjoselvdalen i Tønsvika kommer ikke til å gi seg selv om politikerne vedtar utbygging.

onsdag 09.01 2019

Lemper på skytetider

Fylkesmannen kommer med forslag angående skytetider ved skytebane i Kjoselvdalen.

fredag 09.11 2018

Ber Fylkesmannen stå ved skytebaneinnsigelse

Mens kommunen ber Fylkesmannen frafalle innsigelsen til ny skytebane i Kjoselvdalen, ber motstanderne om at innsigelsen opprettholdes.

torsdag 01.11 2018

Ber fylket frafalle innsigelse for ny skytebane i Kjoselvdalen

tirsdag 10.07 2018

Skytebanen i Tromsdalen er blyforurenset:

Advarer mot å ferdes i området med barn eller dyr

Kommunen setter opp varselskilt.

onsdag 06.06 2018
6

Fylkesmannen, kommunen og skyttere på befaring i Tromsdalen:

Skytebanens fremtid skal avgjøres etter sommeren

Konflikten om skytebanen i Tromsdalen har pågått i mange år. Onsdag var representanter fra Fylkesmannen på befaring på anlegget.

tirsdag 14.11 2017

Debatt

«Selv ved avbøtende støytiltak blir plagsom støy dempet, men ikke borte»

Skytebanen i Kjoselvdalen: Det er viktig å presisere at det ikke er lydstyrken ved skyting det handler om, men i hvilken grad nære beboere blir plaget at skytestøy på fritiden, og hvordan det påvirker helsa i det lange løp, skriver Anders Christensen i sitt debattinnlegg.

fredag 20.10 2017

Skytebaner i Tromsdalen:

Ny runde skytebanesaken: – Myndighetsmisbruk fra Tromsø kommune

Det skriver advokat Kristoffer Dons Brøndbo på vegne av Jeger- og fiskeforeningen etter at kommunen har vedtatt at installasjonene og bygningene fjernes - samt at all skyting stanses.

torsdag 19.10 2017

Debatt

«Det er ingen medisinsk forskning som rimeliggjør at støy fra skytebanen i Kjoselvdalen utgjør en trussel mot helsa til innbyggere»

Jeg ønsker ikke å bidra til en opphetet debatt omkring skytebanestøy i byen vår, og jeg har ingen tro på at en dialog i avisa vil påvirke Anders Christensens standpunkt i saken om skytebanen i Kjoselvdalen. Når jeg likevel svarer på hans innlegg, er det fordi temaet behøver å belyses.

fredag 13.10 2017

Debatt

«Skytebanestøy fra lette våpen gir samme plagegrad som veitrafikkstøy»

mandag 09.10 2017

Debatt

«Vi skyttere vil at debatten skal bli faktabasert, og ikke bestå av skremselspropaganda»

torsdag 21.09 2017

Nå begynner arbeidet med å fjerne forurensning fra skytebane – men godkjennelse mangler

Forsvarsbygg skal fjerne rundt 3.300 tonn forurensede masser fra Kjoselvdalen skytebane.

torsdag 06.07 2017

Får tillatelse til å rive skytebaneanlegget

tirsdag 13.06 2017

Vedtok riving av skytebanen i Tromsdalen: – Hver planke skal fjernes

Formannskapet vedtok tirsdag at bygningsinstallasjonene ved skytebanen er ulovlig oppført og skal rives.

torsdag 25.05 2017

Dette må løses før planen om ny skytebane kan behandles politisk

Innsigelsen fra Fylkesmannen om støy og forurensning må løses før planen om ny skytebane kan behandles politisk.

fredag 12.05 2017

Rydder opp etter tiår med miljøgiftige tungmetaller

Til høsten starter Forsvarsbygg ryddingen av miljøgiftige tungmetaller etter fler tiår med skyting i Kjoselvdalen. Flere tusen tonn masser skal fjernes, og bygninger rives.

onsdag 26.04 2017

Debatt

«Hva har de ledende politikerne i Tromsø gjort for skytterne? Ingenting, bortsett for å trakassere og true dem»

fredag 07.04 2017

Kommunen krever pistolskytebanen fjernet innen august

– Bruken skal opphøre den 1. mai 2017 og anleggene skal være fjernet innen 1. august 2017.

onsdag 01.03 2017

Får forlenget frist til fjerning av skytebane-bygg

torsdag 23.02 2017

Må fjerne bygg knyttet til skytebanen

Krever nesten 240.000 kroner fra Fylkesmannen i skytebane-saken

torsdag 02.02 2017

Varsler krig mot Fylkesmannen etter skytebane-vedtaket

Torsdag opphevet Fylkesmannen skyteforbudet i Tromsdalen, til stor frustrasjon for forkjemperne mot skytebanen.

Fylkesmannen opphever skyteforbudet

søndag 04.12 2016

- Jeg har opplevd at foreldre gir uttrykk for at ungdommen deres «har berga seg» etter å ha begynt med skyttersporten

torsdag 01.12 2016

Barnepsykolog advarer mot skytebanestøy

Professor Willy Tore Mørch tar barnas interesser i forsvar i forbindelse med den nye skytebanen i Kjoselvdalen.

torsdag 24.11 2016

Debatt

«Fylkesmannens troverdighet»

Det som en gang sto fjellstøtt som en trygg og uhildet instans, Fylkesmannen i Troms, kommer stadig vekk i fokus for manglende troverdighet. Nå for å ha gått ærend for TIL, i saken om fotballhall på Bjerkaker.

mandag 14.11 2016

Kommuneoverlegen vil begrense skytingen

– Mange naboer er i utgangspunktet negative til ny skytebane, og man bør man bruke føre-var-prinsippet ved å starte med redusert skytetid.

mandag 31.10 2016

Legger siste finpuss på innendørs skytebane

Rolf Pedersen og skytterlaget i Lakselvdalen er snart ferdige med sin innendørs skytebane.

mandag 24.10 2016

Skryter av planene for ny skytebane i Kjoselvdalen

– Vår faglige vurdering av planforslaget er at det sannsynligvis er Norges mest gjennomarbeidede plan. Økonomisk finnes det trolig ikke noe billigere alternativ.

torsdag 06.10 2016

Statsbudsjettet

Regjeringen vil bruke 15 mill. til miljøsanering av skytebane

mandag 19.09 2016

Debatt

«Fanget i støyfella»

Å bo i et område, selv med svakstøy over tid, hvor beboerne etter en slitsom dag kommer hjem for å ta seg igjen, ikke minst på fritiden i helgene, er en sentral og negativ helsefaktor.

torsdag 15.09 2016

Debatt

«Fornuftig tvil om skytebanen»

At politikerne uttrykte tvil om at Kjoselvdalen er det rette stedet for et større skytebaneanlegg, er fornuftig fordi det kan være grunn til å tro at støy fra anlegget enten kan stoppe etableringen eller kan føre til så sterke restriksjoner på skytingen at anlegget får for liten kapasitet til å dekke det behovet som skytterne og jegerne har.

onsdag 14.09 2016

Debatt

«Stopp derfor planene om Kjoselvdalen, så slipper dere å angre etterpå.»

Formannskapet legger nå ut skytebanesaken til høring i 6 uker. Det virker som om ikke alle i formannskapet kjenner saken godt nok.

tirsdag 06.09 2016

Ett skritt nærmere skytebane i Kjoselvdalen

Posisjonen er ikke fornøyd med reguleringsplanen for ny skytebane i Kjoselvdalen, men valgte å sende den ut på høring. – Vi er fremdeles i sterk tvil, sier ordfører Kristin Røymo.

Debatt

«Hvem skal det tas mest hensyn til – skyttere, turgåere eller beboere?»

«Avisene informerer den 1. september Tromsø og omegns befolkning hvordan den nye skytebanen i Tromsø blir. »

onsdag 31.08 2016
2

Går for ny skytebane i Kjoselvdalen

En ny og utvidet bane i Kjoselvdalen bør bli Tromsøs hovedanlegg for skyting.

mandag 22.08 2016

«Banen er ulovlig, men skytingen har fått fortsette grunnet sterke personer i ledende stillinger»

"Når skytebanesaken nå skal behandles i Formannskapet, stoler jeg på at Rødt og SV står ved sine løfter, og jeg håper inderlig at også Arbeiderpartiet står ved sine, og ikke bøyer av for presset fra de mektige kvinner og menn i TJFF," skriver Ulf E. Hansen.

onsdag 10.08 2016

«Kan vi ikke bare lage en sytebane?»

I Tromsdalen syte- og klageforening er vi forundret over at man i Tromsø by finner skytterne og deres sport/hobby så uspiselige.

tirsdag 05.07 2016

Debatt

« Jeg forventer at man ikke bruke mange millioner på en skytebane som kommer til å ende opp med samme problemene som i Tromsdalen etter kort tid. »

Til administrasjonen, gruppeledere og politikere i Tromsø kommune:

Debatt

«Skytingen i Dalen må stanses av folket selv»

Vi registrerer at også denne gang klarte Tjff å krangle seg videre i saken om skytingen i Dalen, og har fått byrådets velsignelse til å ødelegge også denne sommeren for turfolket, brukerne og beboerne i Dalen.

fredag 01.07 2016

Frykter økt konfliktnivå etter skytestoppvedtak

Tromsdalen bydelsråd er fornøyd med at det blir skytestopp, men frykter at konfliktnivået vil øke.

torsdag 30.06 2016

Vil anmelde kommunen til tross for skytestans

Byrådets siste vedtak ble stans i all skyteaktivitet i Tromsdalen fra 1. september. Ikke godt nok for Torstein Myhre, som vil anmelde kommunen.

All skyteaktivitet skal stanses 1. september

Byrådet innkaller til ekstraordinært møte.

mandag 20.06 2016
5

Pistolklubben utsatt for hærverk

fredag 17.06 2016

Bommen i Tromsdalen er ramponert - igjen

Noen har ramponert bommen over turstien i Tromsdalen. Det skaper utfordringer for skytterne.

tirsdag 07.06 2016

Sp-veteranen Torstein Myhre med henstilling til byrådet:

– Håper kommunestyret har baller nok til å stoppe skytingen i «Dalen»

Som aktiv politiker i kommunestyret mener Torstein Myhre (Sp) seg ført bak lyset i striden om skytebanene i Tromsdalen. Nå ber han byrådet om ikke å gå i samme fellen.

lørdag 04.06 2016

Debatt

«Tjff sin endeløse arroganse»

onsdag 01.06 2016

Derfor fortsetter skytingen i Tromsdalen

Skytterne i Tromsdalen står fast på at både skytebaneanlegget og skytingen er lovlig.

– En sterk vrangvilje fra skytterne

Jens Ingvald Olsen står på sitt. – Skytebanen er ulovlig.

tirsdag 24.05 2016

- Skyteaktiviteten i Tromsdalen er ulovlig

Byrådet håper nå å sette en endelig strek for skytebanekonflikten i Tromsdalen.

Vil stanse skytingen i Tromsdalen umiddelbart

Debatt

«Til kamp mot skytebanen»

Etter en flott vinter, med mye fin skigåing og rekreasjon i Tromsdalen, har Tromsø jeger- og fiskeforening dessverre nok en gang startet opp sin årlige ødeleggelse av bo- og friluftsområdene i Tromsdalen.

onsdag 18.05 2016

Debatt

Derfor mener de skytevirksomheten er lovlig

fredag 13.05 2016

Skytterlaget vil kjøpe skytebane på fastlandet

Tromsø skytterlag får ikke forlenget leieavtalen med forsvaret for 200-metersbanen i Kjoselvdalen. Nå ønsker de å kjøpe den, dersom prisen er riktig.

lørdag 07.05 2016

Slik ser det ut i Tromsdalen etter leirdueskyting

onsdag 27.04 2016

Kan ikke garantere skytestopp i Tromsdalen

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen kan ikke garantere at 2015 ble det siste året med skyting i Tromsdalen.

fredag 22.04 2016

Utvalg krever gransking av skytebanesaken

tirsdag 23.02 2016

Ber politiet om bistand i skytebanesaken

tirsdag 16.02 2016

Krever å se alle papirer i skytebanesaken

lørdag 06.02 2016

Bygget til tross for kommunalt "nei"

Dokumentarskaper Hanne Johnsen slår fast at Tromsø Jeger- og fiskeforening allerede på 60-tallet fikk avslag på søknaden om å etablere leirduebane.

tirsdag 12.01 2016

Starter kronerulling for Per Rein

Folkeaksjonen mener de har beviser om at skytingen som pågår i Tromsdalen er ulovlig.