Tema

tirsdag 14.11 2017

Debatt

«Selv ved avbøtende støytiltak blir plagsom støy dempet, men ikke borte»

Skytebanen i Kjoselvdalen: Det er viktig å presisere at det ikke er lydstyrken ved skyting det handler om, men i hvilken grad nære beboere blir plaget at skytestøy på fritiden, og hvordan det påvirker helsa i det lange løp, skriver Anders Christensen i sitt debattinnlegg.

fredag 20.10 2017

Skytebaner i Tromsdalen:

Ny runde skytebanesaken: – Myndighetsmisbruk fra Tromsø kommune

Det skriver advokat Kristoffer Dons Brøndbo på vegne av Jeger- og fiskeforeningen etter at kommunen har vedtatt at installasjonene og bygningene fjernes - samt at all skyting stanses.

torsdag 19.10 2017

Debatt

«Det er ingen medisinsk forskning som rimeliggjør at støy fra skytebanen i Kjoselvdalen utgjør en trussel mot helsa til innbyggere»

Jeg ønsker ikke å bidra til en opphetet debatt omkring skytebanestøy i byen vår, og jeg har ingen tro på at en dialog i avisa vil påvirke Anders Christensens standpunkt i saken om skytebanen i Kjoselvdalen. Når jeg likevel svarer på hans innlegg, er det fordi temaet behøver å belyses.

fredag 13.10 2017

Debatt

«Skytebanestøy fra lette våpen gir samme plagegrad som veitrafikkstøy»

mandag 09.10 2017

Debatt

«Vi skyttere vil at debatten skal bli faktabasert, og ikke bestå av skremselspropaganda»

torsdag 21.09 2017

Nå begynner arbeidet med å fjerne forurensning fra skytebane – men godkjennelse mangler

Forsvarsbygg skal fjerne rundt 3.300 tonn forurensede masser fra Kjoselvdalen skytebane.

torsdag 06.07 2017

Får tillatelse til å rive skytebaneanlegget

tirsdag 13.06 2017

Vedtok riving av skytebanen i Tromsdalen: – Hver planke skal fjernes

Formannskapet vedtok tirsdag at bygningsinstallasjonene ved skytebanen er ulovlig oppført og skal rives.

torsdag 25.05 2017

Dette må løses før planen om ny skytebane kan behandles politisk

Innsigelsen fra Fylkesmannen om støy og forurensning må løses før planen om ny skytebane kan behandles politisk.

fredag 12.05 2017

Rydder opp etter tiår med miljøgiftige tungmetaller

Til høsten starter Forsvarsbygg ryddingen av miljøgiftige tungmetaller etter fler tiår med skyting i Kjoselvdalen. Flere tusen tonn masser skal fjernes, og bygninger rives.

onsdag 26.04 2017

Debatt

«Hva har de ledende politikerne i Tromsø gjort for skytterne? Ingenting, bortsett for å trakassere og true dem»

fredag 07.04 2017

Kommunen krever pistolskytebanen fjernet innen august

– Bruken skal opphøre den 1. mai 2017 og anleggene skal være fjernet innen 1. august 2017.

onsdag 01.03 2017

Får forlenget frist til fjerning av skytebane-bygg

torsdag 23.02 2017

Må fjerne bygg knyttet til skytebanen

Krever nesten 240.000 kroner fra Fylkesmannen i skytebane-saken

torsdag 02.02 2017

Varsler krig mot Fylkesmannen etter skytebane-vedtaket

Torsdag opphevet Fylkesmannen skyteforbudet i Tromsdalen, til stor frustrasjon for forkjemperne mot skytebanen.

Fylkesmannen opphever skyteforbudet

søndag 04.12 2016

- Jeg har opplevd at foreldre gir uttrykk for at ungdommen deres «har berga seg» etter å ha begynt med skyttersporten

torsdag 01.12 2016

Barnepsykolog advarer mot skytebanestøy

Professor Willy Tore Mørch tar barnas interesser i forsvar i forbindelse med den nye skytebanen i Kjoselvdalen.

torsdag 24.11 2016

Debatt

«Fylkesmannens troverdighet»

Det som en gang sto fjellstøtt som en trygg og uhildet instans, Fylkesmannen i Troms, kommer stadig vekk i fokus for manglende troverdighet. Nå for å ha gått ærend for TIL, i saken om fotballhall på Bjerkaker.

mandag 14.11 2016

Kommuneoverlegen vil begrense skytingen

– Mange naboer er i utgangspunktet negative til ny skytebane, og man bør man bruke føre-var-prinsippet ved å starte med redusert skytetid.

mandag 31.10 2016

Legger siste finpuss på innendørs skytebane

Rolf Pedersen og skytterlaget i Lakselvdalen er snart ferdige med sin innendørs skytebane.

mandag 24.10 2016

Skryter av planene for ny skytebane i Kjoselvdalen

– Vår faglige vurdering av planforslaget er at det sannsynligvis er Norges mest gjennomarbeidede plan. Økonomisk finnes det trolig ikke noe billigere alternativ.

torsdag 06.10 2016

Statsbudsjettet

Regjeringen vil bruke 15 mill. til miljøsanering av skytebane

mandag 19.09 2016

Debatt

«Fanget i støyfella»

Å bo i et område, selv med svakstøy over tid, hvor beboerne etter en slitsom dag kommer hjem for å ta seg igjen, ikke minst på fritiden i helgene, er en sentral og negativ helsefaktor.

torsdag 15.09 2016

Debatt

«Fornuftig tvil om skytebanen»

At politikerne uttrykte tvil om at Kjoselvdalen er det rette stedet for et større skytebaneanlegg, er fornuftig fordi det kan være grunn til å tro at støy fra anlegget enten kan stoppe etableringen eller kan føre til så sterke restriksjoner på skytingen at anlegget får for liten kapasitet til å dekke det behovet som skytterne og jegerne har.

onsdag 14.09 2016

Debatt

«Stopp derfor planene om Kjoselvdalen, så slipper dere å angre etterpå.»

Formannskapet legger nå ut skytebanesaken til høring i 6 uker. Det virker som om ikke alle i formannskapet kjenner saken godt nok.

tirsdag 06.09 2016

Ett skritt nærmere skytebane i Kjoselvdalen

Posisjonen er ikke fornøyd med reguleringsplanen for ny skytebane i Kjoselvdalen, men valgte å sende den ut på høring. – Vi er fremdeles i sterk tvil, sier ordfører Kristin Røymo.

Debatt

«Hvem skal det tas mest hensyn til – skyttere, turgåere eller beboere?»

«Avisene informerer den 1. september Tromsø og omegns befolkning hvordan den nye skytebanen i Tromsø blir. »

onsdag 31.08 2016
2

Går for ny skytebane i Kjoselvdalen

En ny og utvidet bane i Kjoselvdalen bør bli Tromsøs hovedanlegg for skyting.

mandag 22.08 2016

«Banen er ulovlig, men skytingen har fått fortsette grunnet sterke personer i ledende stillinger»

"Når skytebanesaken nå skal behandles i Formannskapet, stoler jeg på at Rødt og SV står ved sine løfter, og jeg håper inderlig at også Arbeiderpartiet står ved sine, og ikke bøyer av for presset fra de mektige kvinner og menn i TJFF," skriver Ulf E. Hansen.

onsdag 10.08 2016

«Kan vi ikke bare lage en sytebane?»

I Tromsdalen syte- og klageforening er vi forundret over at man i Tromsø by finner skytterne og deres sport/hobby så uspiselige.

tirsdag 05.07 2016

Debatt

« Jeg forventer at man ikke bruke mange millioner på en skytebane som kommer til å ende opp med samme problemene som i Tromsdalen etter kort tid. »

Til administrasjonen, gruppeledere og politikere i Tromsø kommune:

Debatt

«Skytingen i Dalen må stanses av folket selv»

Vi registrerer at også denne gang klarte Tjff å krangle seg videre i saken om skytingen i Dalen, og har fått byrådets velsignelse til å ødelegge også denne sommeren for turfolket, brukerne og beboerne i Dalen.

fredag 01.07 2016

Frykter økt konfliktnivå etter skytestoppvedtak

Tromsdalen bydelsråd er fornøyd med at det blir skytestopp, men frykter at konfliktnivået vil øke.

torsdag 30.06 2016

Vil anmelde kommunen til tross for skytestans

Byrådets siste vedtak ble stans i all skyteaktivitet i Tromsdalen fra 1. september. Ikke godt nok for Torstein Myhre, som vil anmelde kommunen.

All skyteaktivitet skal stanses 1. september

Byrådet innkaller til ekstraordinært møte.

mandag 20.06 2016
5

Pistolklubben utsatt for hærverk

fredag 17.06 2016

Bommen i Tromsdalen er ramponert - igjen

Noen har ramponert bommen over turstien i Tromsdalen. Det skaper utfordringer for skytterne.

tirsdag 07.06 2016

Sp-veteranen Torstein Myhre med henstilling til byrådet:

– Håper kommunestyret har baller nok til å stoppe skytingen i «Dalen»

Som aktiv politiker i kommunestyret mener Torstein Myhre (Sp) seg ført bak lyset i striden om skytebanene i Tromsdalen. Nå ber han byrådet om ikke å gå i samme fellen.

lørdag 04.06 2016

Debatt

«Tjff sin endeløse arroganse»

onsdag 01.06 2016

Derfor fortsetter skytingen i Tromsdalen

Skytterne i Tromsdalen står fast på at både skytebaneanlegget og skytingen er lovlig.

– En sterk vrangvilje fra skytterne

Jens Ingvald Olsen står på sitt. – Skytebanen er ulovlig.

tirsdag 24.05 2016

- Skyteaktiviteten i Tromsdalen er ulovlig

Byrådet håper nå å sette en endelig strek for skytebanekonflikten i Tromsdalen.

Vil stanse skytingen i Tromsdalen umiddelbart

Debatt

«Til kamp mot skytebanen»

Etter en flott vinter, med mye fin skigåing og rekreasjon i Tromsdalen, har Tromsø jeger- og fiskeforening dessverre nok en gang startet opp sin årlige ødeleggelse av bo- og friluftsområdene i Tromsdalen.

onsdag 18.05 2016

Debatt

Derfor mener de skytevirksomheten er lovlig

fredag 13.05 2016

Skytterlaget vil kjøpe skytebane på fastlandet

Tromsø skytterlag får ikke forlenget leieavtalen med forsvaret for 200-metersbanen i Kjoselvdalen. Nå ønsker de å kjøpe den, dersom prisen er riktig.

lørdag 07.05 2016

Slik ser det ut i Tromsdalen etter leirdueskyting

onsdag 27.04 2016

Kan ikke garantere skytestopp i Tromsdalen

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen kan ikke garantere at 2015 ble det siste året med skyting i Tromsdalen.

fredag 22.04 2016

Utvalg krever gransking av skytebanesaken

tirsdag 23.02 2016

Ber politiet om bistand i skytebanesaken

tirsdag 16.02 2016

Krever å se alle papirer i skytebanesaken

lørdag 06.02 2016

Bygget til tross for kommunalt "nei"

Dokumentarskaper Hanne Johnsen slår fast at Tromsø Jeger- og fiskeforening allerede på 60-tallet fikk avslag på søknaden om å etablere leirduebane.

tirsdag 12.01 2016

Starter kronerulling for Per Rein

Folkeaksjonen mener de har beviser om at skytingen som pågår i Tromsdalen er ulovlig.