Tema

torsdag 15.10 2020

Statsbudsjettet 2021:

Nå blir det dyrere å kjøpe og eie bil

NAF frykter en større avgiftsbølge etter regjeringens budsjettforslag for 2021.

onsdag 07.10 2020

Reiselivsbedrift i Nord-Norge om statsbudsjettet: – Det er snakk om overlevelse

Regjeringen setter av 680 millioner kroner til reiselivet, men tiltaket er ikke spesifisert og overlates til Stortinget å konkretisere. Reiselivsbedrifter i nord er redde for fremtiden.

Statsbudsjettet 2021

NHO Arktis: – Lite trøst å hente for koronarammede bedrifter

Regiondirektør Målfrid Baik forventer at det nøkterne budsjettet som er lagt frem betyr at det vil komme nye krisepakker til bedriftene neste år.

Statsbudsjettet 2021:

Statens andel av føringstilskuddet kuttet fra 33 millioner til 12 i løpet av tre år: – Dette kan bety slutten for fiskemottakene våre i Nord-Troms

I fjor handlet Karl Alberth Hansen fisk for 14 millioner kroner på mottaksstasjonene i Burfjord, Djupvik og Manndalen, men dersom transportstøtten fra staten faller bort, vil ikke handelen i distriktet være lønnsom. Det kan bety slutten for flere kystsamfunn.

Statsbudsjettet:

Tror på byvekstforhandlinger i 2021

Både Høyres Kent Gudmundsen og KrFs Helga Marie Bjerke tror at Tromsø vil kunne starte forhandlinger om en bymiljøavtale allerede i løpet av 2021.

Statsbudsjettet:

UiT-rektoren er både glad og skuffet

UiT-rektor Anne Husebekk er glad over at antall studieplasser på universitet øker de neste fire årene, men er samtidig skuffet over at en rekke viktige satsninger ikke er på plass.

Statsbudsjettet 2021:

Nå blir det dyrere for alkohol, tobakk og drivstoff

I regjeringens budsjettforslag for 2021, ligger det an til en kraftig økning i særlig prisen på alkohol og tobakk.

Statsbudsjettet 2021

Øker momsen for reiselivet og gjeninnfører flypassasjeravgiften: – Det er galskap

I mars halverte regjeringen momsen fra 12 til 6 prosent og fjerne flypassasjeravgiften for å hjelpe korona-rammede aktører i reiselivet, kulturlivet og idretten. Nå skal momsen opp på normalnivå igjen og avgiften gjeninnføres.

Statsbudsjettet 2021

Tromsø kommune får 138 millioner kroner mer i statlige overføringer: – Det synes jeg virker fornuftig

Tromsø kommune vil få 4,356 milliarder kroner i statlige overføringer neste år.

Regjeringen bevilger penger for å videreføre byggingen av ny E8

Regjeringen bevilger penger til Statens vegvesen for å videreføre byggingen av ny E8 i Ramfjorden.

Statsbudsjettet:

Reduserer avgiften på alkoholfrie drikkevarer med mindre sukker

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på blant annet lettbrus.