Tema

søndag 20.12 2020

«Ordføreren har ufrivillig bekreftet at vedtaket om vestre E8-trasé er uten saklig begrunnelse»

Her følger innlegg om ordførerens tunnelforslag på E8 i Tromsdalen.

onsdag 25.11 2020

Debatt:

Seksjonsjef i Vegvesenet svarer om Tindtunnelen

Statens vegvesen opplyser at de jobber med å utrede tunnelløsningen.

tirsdag 24.11 2020

Debatt:

Åpent brev til veisjefen i nord

Viggo Hansen fra Ramfjord lurer i dette åpne brevet på hvorfor ikke østre trasé med tindtunnel ble utredet, slik statsråden ba om.

onsdag 18.11 2020

Debatt:

E8-tunnel gjennom Tromsdalen sentrum?

Ordførerens utspill i Nordlys fredag har fått utallige kommentarer i debattspaltene. Mange mener at ordførerens argumenter er de beste for å gjennomføre Tindtunnelen.

torsdag 15.10 2020

Debatt:

Kostnader mangler for E8?

Samferdselsdepartementet viser unnfallenhet ved at de ikke krever snarlig rapport når de vet at overskridelsene er til stede.

mandag 31.08 2020

Debatt:

E8 og Tindtunnelen etter 26. august 2020

«Kommunestyret har nå anledning til å bestemme så raskt man vil at østre reguleringsplan fra 2017 skal justeres og fremlegges til behandling. Det blir eneste mulighet til å få fart på E8-saken», mener styret i Tindtunnelen.

mandag 17.08 2020

Debatt:

Skal kommunestyret «frivillig» velge E8-trase med fordoblet ulykkesantall?

Både Vegvesenets E8-gruppe, statens selskap Nye Veier AS og Vegdirektoratets ulykkeseksperter har uttalt seg om ulykkesnivået i østre og vestre E8-trase med Tindtunnelen.

tirsdag 11.08 2020

Debatt:

«Ny bydel Breivikeidet og Ramfjordmoen?»

Tromsø er en by uten samlende strategier, visjoner eller løsninger for store spørsmål i byutviklingen.

tirsdag 16.06 2020

Debatt:

Har E8s trasevalg betydning for Tromsøs utvikling?

Representanter fra styret i Tindtunnelen skriver i debattinnlegget om hvilke konsekvenser valg av trase vil ha for næring og byutvikling.

mandag 11.05 2020

Debatt:

Villedende om E8 i Ramfjord

Styret i Tindtunnelen mener Statens vegvesen bommer grovt på kostnadsanslagene for nye E8 og Tindtunnelen.

tirsdag 05.05 2020

E8-saken i stortingsvalget 2021 og kommunevalget 2023?

Styret i Tindtunnelen mener partiene i kommunestyret bør våkne opp når det kommer til E8-saken.

søndag 19.04 2020

Debatt:

Null plandemokrati i Tromsø kommune?

Styret for Tindtunnelen skriver i debattinnlegget om E8s behandling blant Tromsøs folkevalgte.

lørdag 19.10 2019

Vi risikerer å få den dyreste E8-løsningen, med lengst kjørevei og gjennomføringstid

– En ny planprosess medfører ny vurdering transportøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Da er det sannsynlig at østre vinner likevel, og denne ekstra utsettelsen blir enda mer pinlig.

tirsdag 27.08 2019

Debatt:

Høyre-svik på E8 mot velgerne

Frp har vunnet en stor seier for Tromsø med bompengefri E8. Dessverre ser det ut til at Høyre ødelegger den store gaven til Tromsø ved å flytte E8 til vestsida av Ramfjorden, mener styret i Tindtunnelen.

tirsdag 20.08 2019

Debatt

Tindtunnelen må realiseres

Nordkalottfolket ønsker en samferdselspolitikk som ivaretar både distrikt og bynære områder, og man må nå «lande» diskusjonene rundt innferdselsårene til Tromsø.

tirsdag 05.02 2019

Debatt

Leirbakken og Ramfjords risiko for leirras

onsdag 21.11 2018

Debatt:

Bompenger og byvekstavtale, uansett avtaleinnhold?

Hvis Tromsø sender forhandlere til Oslo som tror at vi er nødt til å inngå en byvekstavtale, med full pakkestørrelse, så sender vi antakelig de gale folkene.

mandag 05.11 2018

Debatt

E8s grunnforhold i Ramfjord

Tilsvar til veisjef Naimak i iTromsø 24. oktober.

torsdag 25.10 2018

Debatt:

Planlegge for østre eller vestre E8?

fredag 19.10 2018
1

Debatt

Hvorfor skal vi forringe verdien av Tromsøs beste område ved å plassere E8 og Tindtunnelen helt i utkanten av området?

Statens vegvesen og Nye Veier AS har fremlagt en rapport 2. oktober om E8 i Ramfjord og virkninger for lokalsamfunnet. Rapporten har et eget vedlegg om lokale ringvirkninger. De har konkludert med at E8s bygging og gjennomføring ikke vil ha merkbare lokale ringvirkninger.

torsdag 26.07 2018
1

Debatt:

«Forsinkelse for E8 oppstår bare hvis Vegvesenet eller andre krever redusert veibredde»

onsdag 18.04 2018

Debatt:

«Tindtunnelen har ligget på vent siden 2012 og 2008»

– Når E8s regplan er ferdig vedtatt i kommunestyret, så er tiden inne til å behandle Tindtunnelens planforslag. Det har ligget på vent i kommunen siden 2012 og 2008.

onsdag 31.01 2018

Debatt

«Bompenger er ikke rasjonelt å kreve inn på E8»

onsdag 24.01 2018

Debatt

«I byutredningen for Tenk Tromsø prøver veivesenet å tilta seg myndighet over kommunens planlegging, på tvers av kommunestyrets ønsker.»

I byutredningen for Tenk Tromsø prøver veivesenet å tilta seg myndighet over Tromsø kommunes planlegging, på tvers av kommunestyrets ønsker.

mandag 15.01 2018

Debatt:

«Tunnelutløp via Tomasjord vil effektivt fordele trafikken sørover til brua og nordover til Tromsøysundtunnelen»

Østre veitrase med anslutning til Tindtunnelen er den rette linje fra Nordbotn, Ramfjord mot Tromsø by.

torsdag 23.11 2017

Debatt

«Tindtunnelens planforslag ble levert til kommunen i 2012. Næringslivet i Tromsø har ikke mer tid å miste.»

Tromsø kommune mangler nye næringsarealer, spesielt for rask etablering i noenlunde sentrale områder. Det er noen ledige arealer nordøst på Tromsøya, men det meste er avhengig av tidkrevende trafikk- og veiløsninger for å kunne tas ordentlig i bruk

mandag 28.08 2017
1

Debatt

«Med bompenger i Tindtunnelen, er det grunnlag for å droppe bompenger på E8»

E8 har nå i juni fått stortingsbevilgning med penger i NTP (Nasjonal Transportplan). E8 kan oppnå anleggsstart allerede i 2018 hvis Tromsø kommune rekker å vedta ferdig reguleringsplan i løpet av denne høsten.

tirsdag 21.03 2017

Debatt

Bydels-visjonen Ramfjord – Breivikeidet

fredag 17.03 2017

Debatt

«Tindtunnelen - En utrolig dårlig idé!»

onsdag 15.03 2017

– Dette kan bli veien til en ny bydel

En ny tindtunnel vil gjøre dagens E8 til en bred omvei, men også gi en gyllen mulighet til å bygge en ny bydel.

tirsdag 13.09 2016

Debatt

«Tromsø kommune og bilbrukerne kan med Tindtunnelen unngå ekstra miljøavgifter»

Kommunaldepartementets nettsted for underskriftsaksjoner har gitt Tromsø kommunestyre en frist til 14. oktober i år til å behandle underskriftslister for E8 og Tindtunnelen.

mandag 09.05 2016

Starter nytt tunnelselskap

Terje Walnum er tilbake på banen etter å ha startet et nytt tunnelselskap.

fredag 15.04 2016

Underskriftskampanje har blåst liv i drømmen om en Tindtunnel

Over 300 har signert «ja» til Tindtunnelen. Det betyr at kommunestyret nå må behandle saken.

mandag 16.11 2015

Debatt:

«Bompenger for E8 Ramfjord og Tindtunnelen»

Alle taper nå på at Tindtunnelens planforslag ikke blir behandlet. Det har ligget på vent hos kommunen siden august 2012.

mandag 19.10 2015

Debatt

"E8 øst, Revold og Tindtunnelen"

Les Tindtunnel-styrets svar til Revold og Skogland.

mandag 28.09 2015

E8s underskrifter og Tindtunnelen

Les debattinnlegget!

tirsdag 22.09 2015

Et siste innlegg om E8 i Ramfjord

- Vi bør kjempe for at de slekter som følger etter oss skal få slippe å leve i en verden som har gått helt av skaftet fordi sunn fornuft er lagt død.