Tema

fredag 20.04 2018

Årets russefeiring i Tromsø blir uten russeknuter knyttet til sex og fyll:

– Absolutt ingen russ synes det faktisk er en god idé å fjerne knutene

Når tromsørussen som de første i landet forbyr knuter som omhandler sex og fyll, er det til blandede reaksjoner.

Kvinne skal ha forfalsket vitnemålene sine

Det viste seg at bachelor- og mastergrader ikke var gjennomført.

torsdag 19.04 2018

Tromsørussen dropper alle knutene knyttet til sex og alkohol

Russepresidenten er forberedt på reaksjoner fra medrussen, mens politiet roser årets russekull som et foregangseksempel.

torsdag 12.04 2018

Norsk-russisk forbrødring på skipsbroen

Her samarbeider maritime studenter fra Russland og Norge for å manøvrere et 254 langt og 220.000 tonn stort oljetankskip, som ledd i et norsk-russisk utdanningssamarbeid.

onsdag 11.04 2018

Ekspertene er enige – disse fire utdanningene er tryggest å velge

fredag 06.04 2018

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i all undervisning

Tidligere professor ønsker forbud

– Jeg mener det er helt essensielt at man ser hverandre i en undervisningssituasjon, sier nylig avgått professor.

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i all undervisning

Frykter forbud vil ekskludere

Verken UiT-rektor eller leder av Studentparlamentet ønsker et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg.

onsdag 04.04 2018

Debatt:

«Vi har alle hatt en lærer som har betydd mye for oss. Du kan bli den læreren»

Knut Erik ble læreren min i fjerde klasse. Han var en sånn lærer som så oss alle, skriver forsknings- og høyere utdanningsministeren.

onsdag 28.03 2018

Masterprogram ved UiT kåret til landets beste

Sivilingeniørprogrammet i informatikk vant studentenes kåring av beste femårige masterstudium.

tirsdag 27.03 2018

«UiT – Norges arktiske universitet gjennom 50 år – hva bringer de 50 neste?»

I dag er det nøyaktig 50 år siden Stortinget fattet vedtak om opprettelse av et universitet i nord. Beslutningen har hatt avgjørende betydning for landsdelen, men hvordan ser det ut fremover?

fredag 23.03 2018

Jørgen Fossland blir ny direktør for UiT

– Håper jeg vil oppfattes som en inkluderende, men tydelig, leder

Den nye UiT-direktøren tror han vil dra nytte av sin varierte bakgrunn på universitetet, i den nye sjefsjobben.

tirsdag 20.03 2018

Skole klager inn planlagte omsorgsboliger til Fylkesmannen:

– Rart at det ikke kom flere kritiske merknader

Steinerskolen reagerer på kommunens planer om å bygge omsorgsboliger rett foran skolebygningen. Nå er klagen oversendt Fylkesmannen i Troms.

Debatt

Kunnskapsskolen – ett skritt fram, to tilbake

Til kommunestyret, administrasjonssjef og avdelingsdirektør for utdanning og oppvekst; dette holder ikke.

onsdag 14.03 2018

Debatt:

«Høyere utdanning – en rettighet, ikke en vare»

Flere unge enn noen gang søker seg til høyere utdanning, men pengene følger ikke etter.

tirsdag 13.03 2018

Debatt:

«Gi lærerne faglig påfyll»

Over 10.000 lærere har søkt videreutdanning. Det er rundt 600 flere lærere enn i 2017.

søndag 11.03 2018

Vil vite om elever på videregående har det bra

Troms fylkeskommune ønsker å vite hvordan elever på videregående skole egentlig har det.

tirsdag 06.03 2018

Derfor har 200 færre elever søkt seg inn på videregående i år

De videregående skolene i Troms har mottatt søknad om skoleplass fra 5.606 tromsungdommer.

fredag 02.03 2018

Lovfester studentombud: – Kampen er kronet med seier

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil at det skal være obligatorisk for universiteter og høyskoler å ha uavhengige studentombud.

tirsdag 27.02 2018

UiT-studenter stryker mest og får færrest toppkarakterer

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har de siste tre årene gitt flest F-er og færrest A-er på bachelor- og masteroppgaver ut av alle universitetene i landet.

Gir nesten 7,8 millioner til kursing i lesning og skriving

Regjeringen har gjennom Kompetansepluss fordelt totalt 195 millioner kroner for 2018, kommuner og bedrifter i Troms får nesten 7, 8 av disse til kurs for kompetanseheving.

fredag 23.02 2018

Her får 90 lærlinger fagbrev: – Det er et skrikende behov for dem

Det ble gjort stas på lærlingene som torsdag kveld fikk utdelt fag- og svennebrev på Radisson Hotell.

fredag 16.02 2018

Torgeir (27) var ikke klar over at han skrev masteroppgave om romteknologi – så vant han pris

Forrige uke vant tromsøværing og UiT-student Torgeir Brenn (27) NIFRO-prisen for beste masteroppgave i romteknologi.

søndag 11.02 2018

Debatt:

«Kjærer lærer, søk videreutdanning!»

Startskuddet for å søke videreutdanning for lærere har gått og søknadsfristen er 1.mars. Jeg vil oppfordre alle landets lærere som ønsker det å søke.

lørdag 10.02 2018

Stortingets utdanningskomité fastholder kompetansekravene til lærere:

Mange lærere mangler fordypning

Innen 2025 må alle lærere har fordypning i basisfagene. – Vi kommer i mål innen fristen, sier Wenke Sørensen, enhetsleder ved Borgtun barneskole.

onsdag 07.02 2018

Flere godkjente lærekontrakter, og flere får plass

Siden 2011 har antallet lærekontrakter i yrkesfag økt med 49 prosent.

tirsdag 06.02 2018

Debatt:

«Lytt til oss, skoleeiere – dette konkrete grepet er en fruktbar investering»

Ledere i oppvekstsektoren må ofte innse at en vanlig arbeidsdag ikke strekker til for å løse alle oppgavene en er satt til å løse, skriver Sturla Vik, leder i Skolelederforbundet, i sitt debattinnlegg.

mandag 29.01 2018

Utreder kunstfakultetet: Kan bli slått sammen med museet

Kunstfakultetet ved UiT kan formelt sett bli slått sammen med Tromsø Museum.

torsdag 25.01 2018

Debatt

«De aller fleste ungdomsskoleelever i Nord-Norge har det bra på skolen, men slettes ikke alle. Dette må det gripes tak i»

Og skoleledere, lærere, og andre voksne som jobber med ungdommene på skolen har et særlig stort ansvar for dette.

onsdag 24.01 2018

Forfatterstudiet i Tromsø utvides til høsten

Til høsten starter en prøveordning hvor forfatterstudiet utvides fra to til tre årsstudier.

Debatt

«La elevene lære med både hode og hender»

Regjeringa ser ut til å ha glemt noe viktig. Derfor kommer en klar oppfordring fra Ap: La elevene få en mer praktisk skole!

tirsdag 23.01 2018

Færre tar videreutdanning, men Anne Karine (48) mener hun ikke hadde fått ny jobb uten

onsdag 17.01 2018
1

Han blir leder for opplæringskontoret for elektrofag: – En sjanse jeg måtte gripe

Viggo Hansen skal lede en ny satsing fra NELFO Troms.

torsdag 11.01 2018

Aldri før har så mange fått læreplass i Troms

I 2017 fikk 828 yrkesfagelever i Troms læreplass.

søndag 07.01 2018

Misfornøyde lærere mener parkerings-avgift svekker skoleøkonomien

Tillitsvalgte ved Tromsdalen videregående skole mener innføring av parkeringsavgift for fylkeskommunale bygg går ut over skolens økonomi. Lærere vurderer skolebytte som følge av avgiften.

lørdag 06.01 2018

Debatt

«Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag»

Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole.

fredag 29.12 2017

Dobling i antall klager på standpunktkarakterer

torsdag 28.12 2017

På denne studieretningen sliter elevene i Troms mest

Elevene som går påbygging til generell studiekompetanse scorer lavt på flere punkter.

lørdag 23.12 2017

Hun er ansatt som ny rektor ved Reinen skole

Skal fokusere på skolemiljø og digitale ferdigheter.

fredag 22.12 2017

Vil lokke flere lærere til Nord-Norge: – Det er en utfordring å rekruttere

I Troms er andelen ufaglærte lærere 8,4 prosent. Nå gir regjeringen UiT én million kroner til et pilotprosjekt som kan sørge for at man får flere kvalifiserte lærere i Nord-Norge.

onsdag 13.12 2017
8

Disse Kongsbakken-elevene har danset seg inn i Operaen

21. desember skal disse fem elevene fra danselinja på Kongsbakken videregående skole stå på scenen i Operaen.

onsdag 29.11 2017

Debatt

«Læring er vanskelig hvis man har en mørk sky hengende over seg»

Etter fire år med borgerlig flertall, er norsk skole på vei i riktig retning. Elevene lærer mer, er mer til stede i undervisningen og stadig flere fullfører videregående skole.

fredag 24.11 2017

Forventer at staten tar regninga for flere lærere i Tromsø-skolen

Ny minstenorm for antall elever per lærer ønskes velkommen, men vil også skape utfordringer for Tromsø kommune.

torsdag 23.11 2017

Debatt

«Skal vi videreføre den viktige kunnskapen om ulike tradisjonelle håndverk, må vi satse bredere og tidligere blant elever på skolen»

torsdag 16.11 2017

I dag blir hun æresrektor i Russland: – Det er en stor begivenhet

Utnevnelsen skyldes blant annet UiT-rektorens bidrag til utvikling av forskning, utdanning og internasjonalt samarbeid.

fredag 10.11 2017

Nils Aarsæther slutter på UiT etter 43 år

– Noen ganger har jeg kanskje gått litt for langt. Det kan jeg se nå i ettertid.

Han har kritisert universitetsledelsen, innført niqab-forbud og stått på barrikadene for Liv Signe Navarsete. Det ble også slutten for Tromsø-professoren i Senterpartiet.

tirsdag 31.10 2017

Regionråd vil ha luftfarts-master på UiT

Midt-Troms regionråd vil at UiT oppretter en masterutdanning i luftfartsvitenskap.

mandag 16.10 2017
1

Kommentaren

«Når gratis utdannelse ikke er belønning nok»

Det er noe ufrivillig komisk ved det å omtale en ordning for studenter som fullfører på vanlig tid for et «turbo»-stipend.

søndag 15.10 2017

Debatt

«Vi trenger ikke å henge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Egon!»

Svar til Egon Holstads innlegg «Torbjørn Røe Isaksen må gå».

torsdag 12.10 2017

UiT-rektor: – Vi har fått omtrent det vi kunne forvente

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk, er relativt godt fornøyd med regjeringens statsbudsjettforslag.

mandag 09.10 2017

Debatt

«Barna betaler den høyeste prisen – de betaler med fremtiden sin»

De aller fleste av oss i Norge har én ting til felles: Vi har gått på skolen.

torsdag 05.10 2017

Debatt

«Jeg er skeptisk til at det er skolen som må løse problemene rundt de unges psykiske helse og avhengighet av sosiale medier»

mandag 25.09 2017

Skjeldestad står bak unikt UiT-prosjekt: Har aldri blitt gjort før

I et nytt prosjekt fra helsefakultetet ved UiT, skal medisinstudentene nå presentere sine egne masteroppgaver. Det har aldri vært gjort før.

torsdag 14.09 2017

Foreslår forbud mot ansiktsplagg i fylkeskommunen

Fylkesråd for utdanning støtter et forbud mot ansiktsplagg for elever og ansatte.

lørdag 09.09 2017

Gir penger til flere IKT-studieplasser i Tromsø

Regjeringen vil gi UiT penger til å opprette til sammen 160 nye studieplasser innenfor IKT-fag.

mandag 04.09 2017

Hun er professor ved UiT – men har ikke studiekompetanse, ifølge universitetet

Da hun ble ansatt som professor i fredsstudier ved UiT, ville Gunhild Hoogensen Gjørv lære seg russisk. Men universitetet mener hun ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper.

søndag 03.09 2017

Valg 2017

«Vi tar yrkesfagene på alvor»

Vi er heldige i Norge, for vi har verdens beste fagarbeidere. Det er noe vi skal være stolte av.

onsdag 30.08 2017

Lokale bedrifter har et skrikende behov for fagfolk

Kompetansebarometeret til NHO Troms viser at lokale bedrifter har et stort behov for kompetanse. Samtidig er frafallet i den videregående skolen betydelig.

Fikk tre nye stoler i 15-årsgave

mandag 28.08 2017

Rektor: – Lærerne skal påse at alle spiser maten sin

Rektor ved Selnes skole, Wenche Skallerud, mener det er beklagelig at ikke alle skolebarna rekker å spise matpakken sin.

Bekymret over halvspiste matpakker

– Det er skolens ansvar at barna spiser

Veronika Lene Johansen har to barn på Selnes skole. Hun mener det er problematisk at ungene ofte ikke får tid til å spise hele matpakken de har med seg hjemmefra.

onsdag 23.08 2017

Debatt

«HLF krever at strakstiltak settes i gang, og at lærerutdanning og videreutdanning for lærere tar opp i seg hørselspedagogikk.»

I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet. HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) setter dette året fokus på hørselshemmede barn og unges psykiske helse. 

tirsdag 22.08 2017

Studentpolitikere klager på økonomien – dro selv på luksusrestaurant

Med statlige midler dro åtte studentpolitikere i sommer til en av byens dyreste restauranter med påspandert treretters og vinpakke.

Første skoledag: Ingeborg (6) vil bli frisør, brannmann, politi eller jobbe på sykehus

Stemningen var spent da rundt 40 førsteklassinger møttes i skolegården utenfor Mortensnes skole.

fredag 18.08 2017

Rektorene rømmer fra Tromsø-skolene

På fem av byens største grunnskoler har lederen sagt opp i år, og rektorjobbene har få søkere. Fagforeningsleder mener kommunene bør øke lønnsnivået, for å matche ansvar og arbeidsmengde.

torsdag 03.08 2017

Foreslår kutt på 13,7 millioner kroner i tromsøskolene

I det foreslåtte kommunebudsjettet for 2018 er det foreslått kutt på 13,7 millioner kroner i tromsøskolene.

Så mange har fått skoleplass

Etter andre inntaksrunde i Troms har 5.972 elever fått plass i videregående skoler.

onsdag 02.08 2017

Ved dette fakultetet strøk flest UiT-studenter i fjor

onsdag 19.07 2017

Debatt

«Stol på læreren»

Universitetet i Tromsø

Rekordmange vil bli lærer

Aldri før har UiT hatt flere kvalifiserte søkere til lærerstudiene. 628 personer får tilbud om studieplass.

fredag 14.07 2017

Debatt

«Nei, vi elsker ikke fraværsgrensa»

fredag 07.07 2017

Debatt

«Selv ikke verdens beste lærer kan undervise en elev som ikke er på skolen»

Tross lovende tall er flere ennå skeptisk til fraværsgrensa: – Trivselen og motivasjonen blant elevene har gått ned

Ikke alle er fornøyde med innføringen av fraværsgrensen, selv om tallene etter det første året med det nye systemet viser at det har gitt positive resultater.

onsdag 05.07 2017

Fraværsgrensa

Mindre fravær og færre dropper ut

Utdanningsdirektoratet hadde gledelige nyheter å komme med da de presenterte tallene etter det første året med fraværsgrense.

Får 1,2 millioner kroner til å styrke fagskoleutdanningen

Onsdag mottar fylkeskommunen 1,2 millioner kroner fra regjeringen. Med disse pengene skal de styrke fagskoleutdanningen.

Fraværet blant elevene i Troms halvert etter innføring av fraværsgrensen

Dette ble resultatet etter det første året etter at fraværsgrensen ble innført i den videregående skolen.

lørdag 01.07 2017

Student kom ikke inn på profesjonsstudiet etter regnefeil. Får tilbud om 375.000 i erstatning fra UiT

fredag 30.06 2017

Studieansvarlig hadde feil nummer

Trodde drømmestudiet var tapt

Én etter én ble studieplassene på drømmeskolen i Gøteborg fylt opp. Etter en sint e-post sent på kvelden, fikk hun svaret hun hadde håpet på.

torsdag 29.06 2017

Juridisk fakultet består

– Dette har styrket oss som en enhet

Torsdag ble det avgjort at Det juridiske fakultetet vil bestå som et eget fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet.

I dag ble fakultetenes skjebne avgjort: - Juridisk fakultet består

Flertallet i styret vedtok at universitet skal ha seks fakultet.

onsdag 28.06 2017

På femte forsøk kom Gina (25) inn på prestisjestudium i Oslo

I en årrekke var Gina Lindås Theodorsen (25) sentral på scenene i Polarshow på Sommerlyst og Bragerevyen på Kongsbakken. Nå er hun klar for Statens teaterhøgskole.

NHO og LO ber fylkesråden om å ikke legge ned denne linjen

mandag 26.06 2017

Restaurant og matfag har færrest søkere blant yrkesfagene

– Vi har ikke tatt rekrutteringen på alvor

Restaurant og matfag er den studieretningen færrest ungdommer søker seg til. – Bransjen må ta tak, mener daglig leder i opplæringskontoret.

Debatt

«På den måten blir vi en nasjon med akademikere, som ikke har noen praktisk kompetanse»

fredag 23.06 2017

Debatt

Akademisk selvskading?

UIT – Norges arktiske universitet skal den 29. juni 2017 ta stilling til universitetets overordnede organisering. Bakgrunnen er legitim nok; etter flere strategisk viktige fusjoner de siste årene med høyskolene i Alta, Harstad og Narvik, er det behov for å revidere organisasjonsstrukturen.

onsdag 21.06 2017

Troms er nest verst på å gi videregåendeelever vitnemål

Skylder på bedriftene

Bare i Finnmark er det flere ungdommer som går ut av videregående skoler uten vitnemål. – Ikke nok lærlingplasser, mener fylkesråd for utdanning.

Vil gi fri tilgang til hjelpemidler for elever

torsdag 15.06 2017

Regjeringen: Deler av nytt undervisningsdirektorat flyttes til Tromsø

Det statlige Utdanningsdirektoratet legges ned og omorganiseres – og et av de nye satsingsområdene får hovedkontor i Tromsø.

mandag 12.06 2017

Anja ble UiTs psykolog nummer 500

Helt siden 1995 har Universitetet i Tromsø utdannet psykologer. Fredag ble Anja Sletten Walstad nummer 500.

fredag 09.06 2017

– Baseskole blir snikinnført på Sommerlyst mot politikernes vilje

Høyre raser mot omorganiseringen på Sommerlyst. Posisjonen mener skoleledelsen opptrer korrekt.

tirsdag 06.06 2017

Tromsø-politiker ønsker leksefrie, men lengre skoledager: – Barna er umotiverte, slitne og gretne

Lokalpolitiker, FAU-medlem og mor Kristine Larsen ønsker en skole uten lekser.

mandag 05.06 2017

Ingrid (23) har fått elitestipend – nå skal hun forske på en mulig kur for Alzheimers og Huntingtons sykdom

Nevrobiologen Ingrid Lager Gotaas (23) begynner til høsten på doktorgraden ved Cambridge. Der skal hun jobbe med en ny og lovende måte å behandle nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers og Huntingtons på.

torsdag 01.06 2017

Vil halvere antall fakultet på UiT

Ei arbeidsgruppe la i dag fram sitt forslag for ny organisering av UiT. Et flertall går inn for å redusere dagens åtte fakultet til fire.

tirsdag 30.05 2017

Stjernestudentens beste tips: Slik sikrer du deg toppkarakterer

Les stjernestudentens beste tips.

Videreutdanning av lærere

– Har aldri utdannet flere

Til høsten vil 214 lærere fra Troms påbegynne et videreutdanningsløp i norsk, engelsk eller matte. Det er rekordmange.

mandag 29.05 2017

Kunnskapsministeren lyttet til unge UiT-forskere

Torbjørn Røe Isaksen troppet opp på UiT og hyllet arbeidet til masterstudentene Anna (24) og Johan (25).

mandag 22.05 2017

Sommerlyst fjerner klassene: lærerne føler seg overkjørt

Nye sommerlyst ungdomsskole gjør store endringer til høsten. – Klubben føler seg overkjørt, sier tillitsvalgt.

torsdag 04.05 2017

Debatt

«Det offentlige har i alt for lang tid tatt inn alt for få lærlinger»

tirsdag 02.05 2017

Slik vil de få ned fraværet på videregående skoler

Nordland, Troms og Finnmark går sammen i et forskningsprosjekt for å få fraværet på videregående skoler ned.

fredag 28.04 2017
9

Slik skal de sikre masterstudie til Tromsø ved hjelp av ny teknologi

Ved hjelp av AR-briller skal flystudenter bli enda bedre i sitt fag.

tirsdag 25.04 2017
1

Debatt

«Ligg unna K-en!»