Tema

onsdag 27.10 2021

Fylket vil ikke gi forlenget konsesjon til vindmøllene på Raudfjell og Kvitfjell

Eierne av vindmølleparkene på Raudfjell og Kvitfjell har søkt om å få forlenge driftstiden for anleggene med fem år - fra 2045 til 2050. Det sier fylkeskommunen foreløpig nei til i et høringssvar.

lørdag 09.10 2021

Vindkraftgründerne på Kvaløya får ikke erstatning likevel – staten frifinnes i lagmannsretten

I Borgarting lagmannsrett frifinnes staten for å ha stoppet utbygginga av Sandhaugen vindkraftverk på Kvaløya.

tirsdag 06.10 2020

Bestrider vindkraftgebyr - fikk likevel inkassoregning

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS har protestert på et gebyr på 250.000 kroner for brudd på konsesjonskravene. Likevel sendte NVE kravet til innkasso.

mandag 27.07 2020

Debatt:

Gi kommunene vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!

De siste årene har det med rette vært et økende engasjementet mot utbygging av vindkraft på land.

onsdag 22.07 2020

Kronikk

«Rásttigáisá – et industriområde?»

Davvi vindkraftverk vil utgjøre et langt mer omfattende inngrep enn de planene OED har avslått etter klage fra reindriften, skriver kronikkforfatteren.

torsdag 09.07 2020

Debatt

Vindkraftens verdier og lokale forankring

«Er mer vindkraft overhodet nødvendig i vannkraftlandet Norge?» spør forfatteren av debattinnlegget.

mandag 29.06 2020

Vindkraft må forankres lokalt

De to direktørene i Norwea og Energi Norge hevder at folk flest forstår at utbygging av ny vindkraft bidrar til lavere strømpriser og flere arbeidsplasser.

onsdag 24.06 2020
1

Kommentaren

Den forbanna bakgården din

Skjer det noe i din egen bakgård, er du inhabil til å mene noe om den. Særlig hvis det er snakk om enorme vindturbiner.

mandag 22.06 2020

Vindkraft til havs, ikke på land

Mange opplever vindkraft på land som store inngrep i natur og landskap, det er ikke en god løsning, mener forfatterne av debattinnlegget.

torsdag 28.05 2020

Grunneierne tapte ankesaken mot vindkraftutbyggeren: – Nå har vi i alle fall prøvd

I forrige uke kom dommen i ankesaken hvor tre grunneiere på Kvaløya har saksøkt utbyggerne av vindmølleparken for 255,5 millioner kroner: – Vi som beboere i Buvika er vanvittig skuffet, sier en av grunneierne.

tirsdag 12.05 2020

Mattilsynet om forurensning: – Risikerer at drikkevannet er ødelagt i lang tid

Dersom drikkevannet ved vindmølleparken er forurenset med oljesøl, kan det ta månedsvis eller årevis før det er brukelig igjen.

mandag 11.05 2020

Vindkraftutbygger advarer om hydrokarbon i drikkevannet: – Jeg ble kjempesint

Mandag ettermiddag fikk beboere i nærheten av vindmølleparken på Kvaløya advarsel om at det er funnet hydrokarbon i drikkevannet.

mandag 20.04 2020

Vindmølleparken på Kvaløya: Legger frem nye beviser verdt 250 millioner

Grunneierne legger frem nye beviser i ankesaken mot vindkraftverket på Kvaløya, der de krever 250 millioner kroner i erstatning.

lørdag 11.01 2020

Debatt:

«Velkommen til vindkraftdebatten, Almlid»

Det har vært interessant å se administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO engasjere seg i debatten om vindkraft på land.

onsdag 08.01 2020

Debatt

Vi må både stanse utslepp av klimagass og verne naturen

Nedbygging av areal med stor skade på naturen med vindkraft er ikkje metoden for å redusere utsleppet av klimagass.

mandag 16.12 2019

Debatt:

Vindkraft og naturødeleggelser

lørdag 14.12 2019

Debatt:

Alternativ til vindkraft

Ikkje uventa er Kristoffer Rypdal i innlegg 12. desember usamd med meg om at det finst gode alternativ til vindkraft for få kraft til fase ut fossil energi i Noreg.

tirsdag 10.12 2019

Debatt:

Svakt om vindkraft

Professor Kristoffer Rypdal argumenterer 07.12 mot det han kallar tvilsame påstandar om vindkraft, men korleis er det med det han sjølv skriv?

lørdag 26.10 2019

Vei stenges søndag for transport til vindmølleparken

Fylkesvei 862 kan bli stengt i perioder på inntil en time søndag.

torsdag 24.10 2019

Grunneiere saksøkte vindmølleparken for 255,5 millioner kroner. Nå er dommen klar.

Raudfjell Vind AS og Tromsø Vind AS ble i Nord-Troms tingrett frifunnet, mens grunneierne må betale en halv million kroner i sakskostnader.

onsdag 02.10 2019

Debatt:

Vindkraft til besvær

Vi er ikke mot vindkraft som sådan. Vi har bare sagt nei til mange prosjekter som ødelegger for fugler og urørt natur på irreversibelt vis.

torsdag 05.09 2019

Vil stanse all videre vindkraftutbygging i kommunen

Vindkraftutbygging på land i Tromsø kommune bør skrinlegges helt og holdent.

søndag 01.09 2019

Debatt:

Solcellepaneler på bygninger er ikke et bærekraftig alternativ til landbasert vindkraft

God miljøpolitikk tåler ikke at vi underslår fakta i det godes tjeneste, derfor blir det feil å underkommunisere solcellenes begrensninger i forhold til vindkraften når det gjelder kraftmengde og kostnader, mener Kristoffer Rypdal.

lørdag 10.08 2019

Debatt:

MDG, SV og Rødt bør svare for sin klima- og energipolitikk for Tromsø

torsdag 01.08 2019

Vindkraftmotstandens populistiske røtter

tirsdag 23.07 2019

Debatt:

Naturpanelet, klimapanelet og vindkraften

Naturvernforbundet konstruerer et falskt budskap fra naturpanelet som slett ikke har vært et tema for rapporten, og fjerner dessverre oppmerksomheten fra langt mer alvorlige miljøsaker og til en styrking av de kreftene som fornekter eller bagatelliserer klimaproblemet.

onsdag 17.07 2019

Debatt:

Kan klimaproblemet løses med kabler og vindkraft?

Vindkraft og utenlandskabler som klimatiltak er omtrent like effektive som hostesaft er mot influensa.

tirsdag 25.06 2019

Lokalt veto mot vindkraft stemt ned i Stortinget

Senterpartiets Sandra Borch sier at kampen ikke er over.

tirsdag 11.06 2019

Fersk rapport for vindbransjen: Mener vindkraft vil dempe strømprisene

Strømmen vil være rundt fem øre billigere i 2030 med vindkraft enn uten, ifølge en Thema-rapport. Vindkraft er viktig for å bevare norsk industri, mener vindbransjen.

fredag 07.06 2019

Tilsvar til Øyvind Hilmarsen

Tilsvar til avisinnlegg ”Vi må godta at det bygges vindmølleparker” fra iTromsø-spaltist Øyvind Hilmarsen.

tirsdag 04.06 2019

Debatt:

«Nei til mer landbasert vindkraft – for fuglenes skyld»

Tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land, skriver Norsk Ornitologisk Forening i sitt innlegg.

mandag 03.06 2019

Debatt:

«Vindkraft til beste for strømkunden»

Det er flere gode grunner til at vi som strømkunder trenger vindkraften, mener Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

søndag 12.05 2019

Gikk fjelltur mot vindmølleutbygging: – Man må kunne ha to tanker i hodet samtidig

Fra toppen av Lakstinden kan man tydelig se hvordan vindmølleutbyggingen på Kvaløya tar form. Søndag arrangerte Troms turlag støttemarsj for naturen.

torsdag 28.03 2019

Statkraft dropper videre satsing på vindkraft i Norge

Statkraft skal droppe utbygging av vindkraft i Norge etter å ha bygget ferdig tre vindparker de har konsesjon til. Vindkraftforeningen Norwea er skuffet.

onsdag 27.02 2019

Utbyggingen av ustabil og kostbar vindkraft er ikke bare et problem for norsk natur

Det aksjoneres nå over hele landet mot den kolossale utbyggingen av vindkraft i Norge, skriver pensjonist Odd Handegård.

søndag 20.01 2019

Avgjort i departementet:

Stanser vindkraftprosjekt på Kvaløya

Olje- og energidepartementet (OED) trekker tilbake konsesjonen for det planlagte vindkraftverket på Sandhaugen på Kvaløya.

mandag 17.12 2018

Østfold-selskap skal drifte vindmølleparken på Kvaløya

Tyske Nordlicht Holding har gjennom datterselskapene Tromsø Vind og Raudfjell Vind inngått avtale med Østfold-selskapet Zephyr om drift av vindmølleparken som bygges på Sør-Kvaløya.

torsdag 13.12 2018

Debatt

Nær 100 ørner drept på Smøla – nå venter mer vindkraft i fjell og kyst

Vindkraftverk utgjør enorme inngrep i naturen, og det er all grunn til å sette spørsmålstegn om hvor miljøvennlig vindkraftverk i norsk utmark er.

torsdag 22.11 2018

Kommunen er ikke bekymret tross aluminiumsfunn i drikkevannet på Kvaløya

Denne uken har kommunen konstatert funn av aluminium og det kreftfremkallende stoffet PAH i vann- og jordprøver fra området rundt vindkraftanlegget sør på Kvaløya. – Ingen akutt helsefare, sier kommneoverlegen.

lørdag 06.10 2018

Debatt

«Bjelken i vårt eget øye»

fredag 28.09 2018

Se den spektakulære dronefilmen:

Slik ser vindmølleparken på Sør-Kvaløya ut fra luften

45 kilometer med vei skal knytte 67 vindmøller sammen med driftsbygninger på Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya. Her er dronefilm og billedserie med oversikt fra området.

onsdag 29.08 2018

Debatt:

Et voldsomt naturinngrep

Historikken for utbyggingen av vindkraft her til lands er ikke særlig god sett med en naturvenns øyne, skriver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

mandag 23.07 2018

Sametinget refser NVE – all vindkraft fra Kvaløya skal ut av fylket

I fjor ble det kjent at all vindkraftproduksjon på Kvitfjell/Raudfjell skal gå til aluminiumsproduksjon på Helgeland. Samiske interesser mener dette svekker tilliten til NVEs konsesjonsprosess.

tirsdag 08.05 2018

Politianmelder NVE-saksbehandler

Vindmøllepark-motstandere mener NVE-ansatt har for tette relasjoner til utbygger

mandag 07.05 2018

Vindkraft til enhver pris?

onsdag 14.02 2018

Bygda har lite tro på departementets folkemøte om vindmølleparken: – Jeg tror slaget er tapt

Torsdag ettermiddag kommer representanter fra Olje- og energidepartementet til Kattfjord for å møte befolkningen. – De lytter til oss, men det får ingen betydning for den videre prosessen, sier Virve Ravolainen.

mandag 20.11 2017

Mer strid rundt vindmøllene på Raudfjell og Kvitfjell

Fylkesmannen vil stoppe anleggsarbeid i kontroversielt vindmølle-prosjekt

Fylkesmannen har klaget på at anleggsarbeidet er i gang på Raudfjell og Kvitfjell og har bedt om at det stoppes.

tirsdag 14.11 2017

Debatt

«Man kan saktens føle seg litt maktesløs når det gjelder vindkraftutbygging»

Man kan saktens føle seg litt maktesløs når det gjelder vindkraftutbygging - denne farsotten som rammer hele landet.