Sjekk dette ski-trikset over Tverrforbindelsen

Spiller inn oppfølger til skifilmen «Supervention» i Tromsø.

Spiller inn oppfølger til skifilmen «Supervention».

Video

Da skikjørerne begynte å leke seg på brua over Tverrforbindelsen var det mange som sperret opp øynene.