Gudstjeneste i anledning Kristi Himmelfartsdag.

Gudstjeneste Kristi himmelfart.mov

Gudstjeneste i anledning Kristi Himmelfartsdag.
Video