En samtale med de tre filmskaperne som fikk i oppdrag å lage film under koronakrisen.

TIFF: De fanget pesten

En samtale med de tre filmskaperne som fikk i oppdrag å lage film under koronakrisen.
Video