Barnefattigdom

Vil gi gratis opplevelser

Kommunen vil gi barn og unge i økonomisk svake familier gratis kultur- og fritidsopplevelser.

IKKE FOR ALLE: Barn og unge i økonomisk svake familier har sjelden mulighet til å gå på kino. Nå vil kommunen innføre en ordning med gratis adgang for dem.  Foto: Jon Terje Eiterå

kultur

I neste ukes formannskap skal politikerne bestemme hvorvidt det skal settes av penger til 80 såkalte Opplevelseskort i en oppstartsfase. På sikt ønsker kommunen at det skal deles ut 200 slike kort til økonomisk svake famlier med barn og unge.

Kortene skal kunne deles ut til familier som er langtidsmottakere av sosialstønad, og som mangler midler til å la barn og unge delta i vanlige kultur- og fritidsaktiviteter.

OMFATTENDE: En rekke kultur- og fritidstilbud skal omfattes av gratiskortet til kommunen – blant annet ishallen i Breivika. 

Politisk enstemmighet

– Det er et tiltak som både er forankret i kommunens egen kulturplan – og i regjerings politikk som sier at barn og unge skal kunne delta i minst én aktivitet utenfor hjemmet, sier komitéleder i kultur-, idrett- og friluftskomiteen, Vanja Terentieff (Høyre).

Hennes komité behandlet saken for en uke siden – og gikk enstemmig inn for å innføre kortet. Det samme gjorde helse- og velferdskomiteen i sitt møte sammen dag.

AKTIVITETER: Både offentlige og private aktiviteter skal omfattes av Opplevelseskortet til kommunen – som Nord-Norsk Vitensenter.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Spleiselag

Kommunen skal nå kontakte kinoen, ishallen, vitensenteret, Polaria, Alfheim og TUIL Arena, Leos lekeland og flere andre kultur- og friluftstilbud som man håper vil vil inngå i Opplevelseskortet.

Tidligere har kommunen vedtatt å innføre et Kulturkort som var tenkt å gi rabatt på opplevelser. Dette ligger inne i kommunebudsjettet og økonomiplanen for 2018 og 2019, men i saksutredningen fremgår det at et rabattkort gjør liten nytte for den aktuelle gruppen.

– Erfaring viser nemlig at folk som har svak økonomi ikke har råd til å delta i kulturelle aktiviteter – selv om de får rabatt, sier Terentieff.

Derfor velger man å innføre et kort som gir gratis adgang til en rekke aktiviteter - i tillegg til rabattkortet for ungdom.

FORNØYD: Komitéleder for kultur-, idretts- og friluftskomiteen, Høyres Vanja Terentieff, er glad for at det nå kommer på plass et gratistilbud for de økonomisk mest utsatte barna og ungdommene. 

Kommunen vil gå i dialog med de forskjellige aktørene for å bli enig om hvor omfattende gratistilbudet skal bli.

– Det vil være opp til aktørene å bestemme hvor mange ganger man eksempelvis skal kunne gå på bowling, kino eller fotballkamp, sier Gunhild Johansen (SV), leder i helse- og velferdskomiteen.

– Vi håper at de vil være med på et spleiselag for å gi et tilbud til dem som ellers ikke har mulighet til å delta i slike aktiviteter, sier hun.

80 kort skal deles ut

I Tromsø bor cirka 800 barn og unge i familier med vedvarende lav inntekt. Det skal imidlertid ikke deles ut så mange kort.

– I første omgang blir det delt ut 80 kort til familier med svak økonomi – så vil det bli evaluert hvor mye disse kortene blir brukt, og om det finnes et større behov, sier Terentieff.

INKLUDERENDE: Gunhild Johansen, SVs leder av helse- og velferdskomiteen, sier at gratistilbudet til barn og unge skal motvirke ekskludering av de økonomisk svakeste.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromso

Både hun og Gunhild Johansen peker på nødvendigheten av å innføre kortet.

– I dag er samfunnet bygget opp slik at man faller utenfor og blir stigmatisert dersom man ikke kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sier Johansen.

Ordningen er beregnet å koste kommunen mellom 100.000 og 200.000 kroner i året, og skal blant annet finansieres med midler fra BUF-direktoratet i en innledningsfase. På sikt skal det imidlertid bli en fast post på kommunens sosialbudsjett.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

kultur