Kjøper inn to elbusser til 13 millioner

Troms fylkeskommune går til innkjøp av to elbusser til Tromsø.

ELBUSS: Denne elbussen ble testet ut i Stavanger i fjor. Foto: Troms fylkeskommune

nyheter

Fylkestinget vedtok innkjøpet tirsdag 13. juni, med en ramme på 13 millioner kroner til anbud og andre utgifter tilknyttet prosjektet, skriver Troms fylkeskommune på sine nettsider.

Fylkeskommunen vurderer på sikt å erstatte bybussene med elektriske busser, og vil starte opp med to busser på rute 33 og 34, som er de mest trafikkerte linjene.

Er prosjektet vellykket, vil det vurderes en gradvis innfasing i Tromsø og Harstad, slik at en stor del av bussene i 2025 er elektriske.

Vedtaket fra fylkesrådets innstilling ble vedtatt mot to stemmer, fra Line Miriam Sandberg (Frp) og Hanne C.S. Iversen (Frp).

Med dagens strømpris inkludert nettleie, dieselpris, og diesel til hybridbussene i Tromsø, vil en busspark på 40 elbusser over 10 år gi en besparelse på cirka 82 millioner kroner, gitt at bussene kjører 80.000 kilometer i året, skriver fylkeskommunen.