Lekeplasser i sentrum:

Håper på ny lekeplass allerede i vår

Om alt går etter planen kan det bygges en ny lekeplass i sentrum allerede når snøen forsvinner neste vår.

HÅPEFULL: Siril Alm var i møte med kommunen fredag for å informere – og bli informert – om arbeidet med å få en lekeplass for de minste barna til sentrum.

nyheter

Siril Alm, initiativtaker for å få etablert en lekeplass for de minste barna i sentrum, møtte kommunen fredag for å diskutere mangelen på egnede uterom.

Det forteller hun til iTromsø.

– Vi hadde et møte med de ansvarlige i administrasjonen, og vi fikk informasjon om prosessen videre, sier hun.

Jobber med løsning

Blant annet fikk hun vite at kommunen allerede før hun startet underskriftskampanjen var i gang med å finne egnede steder for en lekeplass.

– De fortalte at kommunen drev med kartlegging på hvor folk ferdes, hvor det finnes ledige arealer og hva som må til for å bygge lekeplass der, sier Alm.

Det finnes flere alternativer for en sentrumslekeplass, men det som etter alle solemerker er mest aktuelt er Strandtorget.

Strandtorget må sikres

– Da må det imidlertid gjøres en god del endringer slik at lekeplassen kan brukes av de minste. Som det er nå så er lekeplassen for dårlig sikret med tanke på trafikk og lekeapparater – i tillegg til at den ligger like ved kaia, sier Alm.

Audun Haugan er prosjektleder for Sentrumsplanen – det styringsdokumentet i kommunen som skal ligge til grunn for utviklingen av bykjernen. Denne planen er tenkt å legges fram til politisk behandling årsskiftet 2017/2018.

Kan være i gang et år før tiden

Haugan sier imidlertid at en egen del av planen vedrørende barn kan være ferdig allerede sent i høst i år – og at man derfor kan fremme en separat sak like over nyttår – et helt år før tiden for hovedplanen.

– Da vil vi kunne starte byggingen av en ny lekeplass i sentrum allerede på våren, sier han.

Dette med forutsetningen om at man har funnet finansiering og et egnet sted – og at det ikke kommer innsigelser på forslaget (eller forslagene).

Ansatt med ansvar for barn

– Vi har en ansatt praktikant som jobber kun med denne saken, og som skal legge fram en rapport før jul, sier Haugan.

Han sier at tilrettelegging for barn og unge i sentrum er et satsingsområde i Sentrumsplanen, og at man derfor vil bruke omfattende ressurser på å finne gode løsninger.

– Derfor inviterte vi til møtet for å høre hvilke ønsker og behov de hadde, og for å informere om det arbeidet vi driver med, sier Haugan.