Bolig

Har du forbudte planter eller risikoplanter i hagen? Som hageeier har du et visst ansvar.

foto
Praktmarikåpe er en god hageplante, men den har stor frøspredning og er ifølge Artsdatabanken en art med svært høy risiko. Den kan holdes på plass om man klipper frøstandene etter blomstring. Foto: Marianne Utengen