Da koronaen kom, kastet de seg rundt og solgte på en uke. Målet var hus i hennes barndomsbygd.

Fargetonene i tapetet i spisestuen la føringer for det videre fargevalget i huset. Fargetonene i tapetet i spisestuen la føringer for det videre fargevalget i huset. Foto: Karen Gjermundrød