– Omgivelsene påvirker oss ubevisst

 - Jeg var nylig med på å tegne to sykehjem for demente i Porsgrunn, og før vi kunne gå løs på oppgaven måtte vi forberede oss godt. Både arkitektene og interiørarkitektene måtte sette seg grundig inn i hvordan byggene skulle brukes, og lære oss hvordan mennesker med demens lever og reagerer - Jeg var nylig med på å tegne to sykehjem for demente i Porsgrunn, og før vi kunne gå løs på oppgaven måtte vi forberede oss godt. Både arkitektene og interiørarkitektene måtte sette seg grundig inn i hvordan byggene skulle brukes, og lære oss hvordan mennesker med demens lever og reagerer Foto: Kari Byklum