Evnen til å danne nære relasjoner må på dagsordenen i kampen mot ensomhet