Ny forskning: Barn og unge som sliter med å håndtere følelser, er mer utsatt for psykiske plager senere i livet

foto
Barn og unge med god evne til følelsesregulering, har færre symptomer på psykiske lidelser. Foto: Shutterstock / NTB