Bastille sverger å komme tilbake

GUTTA KRUTT: Bastille møtte pressen i Tromsø. Foto: Cat Gundry-Beck Foto: Mats_Gangvik