Kaizers Orchestra-vokalist lager musikken til HT-stykke

KOMPONISTEN: Janove Ottesen har skrevet ny musikk til Hålogaland Teaters oppsetning av «Peter Pan». Foto: Helge Matland