Med «Bricoleur», har komponisten og slagverkeren Jakop Janssønn kalt prosjektet som snart vil resultere i hans debutalbum med samme navn. Forsmaken fikk Tromsø Jazzfestivals publikum til å gi seg over.

Musikken må betraktes som et helhetlig verk i tre deler.

Hvordan denne musikken kan sjangerfestes, er ingen enkel sak. Jakop Janssønn benytter seg av elementer fra ulike retninger. I bunnen er det mye som kan referere seg til hans nordnorske bakgrunn; norsk og nordisk folkemusikk, samiske tradisjoner og kanskje til og med sekvenser som kan minne om folkelige salmetoner. Det spes på med litt indisk og afrikansk i uttrykket, og det er, i jazzens ånd, også rom for improvisasjoner.

I tillegg bidrar strykekvartetten fra Arktisk Filharmoni til at det også kommer til elementer fra den klassiske tradisjonen.

Det harmonerer da også svært bra med betydninga av ordet bricoleur: En som benytter seg av de materialer som man har for hånden for å konstruere og bygge.

Kanskje vi like greit kan kalle dette kammermusikk fra og for vår tid og vår landsdel.

Setter en stemning

Fra de første tonene setter musikerne en stemning som følger oss gjennom konserten. Det er rolig. Lydbildet er rundt og varmt med tydelige elementer fra nordisk jazz og norsk folkemusikk i det musikalske. Fele, tuba og slagverk er det bærende instrumentene, med godt ensemblespill og fine solopartier. Innimellom utfylles musikken med bidragene fra strykekvartetten.

Det åpnes rolig og settes en stemning som varer. Men det betyr ikke at dette er musikk uten dynamikk. Tvert om.

Musikken bølger

Musikken kan gå fra det kontemplative, meditative, ofte med Daniel Herskedals tuba eller Håkon Aases fele i ei melodistemme, og bygge seg opp på ei bølge med kraft og fylde med drivende riff fra strykekvartetten. Det går fra det vare og neddempa til det ekvilibristiske og virtuose.

Temaer som gjentas bidrar til å holde tak i den satte stemninga og binde verkets tre deler sammen til en helhet.

Jakop Janssønn selv viser seg fram ikke bare som komponist av et utrolig vakkert verk. Han fremstår som en utsøkt og følsom ensemblemusiker, hele tida var på hva som rører seg hos sine medmusikere.

Og som komponist av et verk som skal utgis på plate i hans eget navn, lar han selvsagt også musikken gi en mulighet til at han får vist hva han står for som solist.

Tromsø Jazzfestival kunne ikke fått en bedre start enn dette. Og NRK var til stede og gjorde opptak av konserten, så den kan bli mulig å oppleve også for de mange som ikke fikk den med seg live.