Knut Risan er kanskje et navn få kjenner til. Om du derimot sier Knut Risan i samme setning som «Tre nøtter til Askepott», ringer det nok mange bjeller. Klaus Løkholm Bergli og Nina Rosenlund i Sadio Nor Teater har på mange måter samme «problem». De dubber kinofilmer under barnefilmfestivalen Verdens beste samtidig som filmen spilles i kinosalen. Et oppdrag de har stor glede av, samtidig som de fort blir glemt. Noe de mener er målet med selve oppgaven.

– De glemmer oss litt underveis. Og da har vi gjort det vi skulle. Noen glemmer til og med at det er norske stemmer lagt på filmene, sier Rosenlund.

Vanskelig nederlandsk rap

Duoen har holdt på med live-dubbing under festivalens start i 2013. Nå mener stemmeskuespillerne at de har fått sin hittil vanskeligste oppgave i den nederlandske filmen «Ugler og mus».

– Det blir litt musikal der, hvor vi må synge. I tillegg er det en rap der som er litt i utakt. Det er en stor utfordring. I tillegg er filmen tekstet direkte til norsk. Dermed må vi skrive litt om slik at det rimer i tekstene, sier Bergli, som forteller at de også dubber den danske filmen «Villads fra Valby».

– Danskene prater utrolig fort. Det skaper en del utfordringer, men vi har det inne nå, sier skuespilleren.

Gjør teksten nordnorsk

Totalt skal de dubbe seks forestillinger med de to filmene. Inni mellom må de ta seg en fortjent pause etter å ha stemmelagt alt fra fire hovedkarakterer til et titalls biroller for hver film.

– Det er en konsentrasjonsøvelse. Vi er helt utslitte når vi er ferdige. Om det skulle vært en ny forestilling rett etter måtte jeg funnet en måte for å holde meg i høygir på mens folk gikk inn i salen, sier Bergli.

Det skuespillerne også må tenke på er at dubbingen skal hjelpe barn, som ikke kan lese undertekster. Dermed er et naturlig valg å dubbe det til nordnorsk.

– «Tjyvbone», «skjitonga» og «vil du være lamme» er eksempler på ord vi må smette inn. Det er morsomme filmer, og et aspekt er også at vi ikke må flire med publikums reaksjon når de flirer, sier Bergli.

Filmopplevelsen er derimot ikke helt optimal ettersom hele lydbildet fra filmen må dempes ned for at man skal høre skuespillerne. I år har man fått miksebord i salen hvor en tekniker kan skru opp og ned volumet, men i fremtiden håper duoen at man skal få tilsendt filmer helt uten dialoglyd.

– Produktet blir bedre og bedre for hvert år, men det hadde virkelig gjort mye for oss og publikum, sier Rosenlund