I den gamle villaen er det kulturhistorisk sus i veggene: – Det viktigste er stemningen i huset