– Januar, februar og mars er de mest brannfarlige månedene