Hva kreves for å få dispensasjon i byggesaker?

foto