Da alt ble digitalt, nærmest forsvant bryterne. Og de ble erstattet med noe helt annet.