– Politikere gir utbyggere for frie spillerom

foto