Da Gry og Christian fikk barn, flyttet de ut av byen. To måneder senere angret de.