Hytta ligger i skogkanten på vestsiden av Randsfjorden. I tillegg til hytta på 60 kvadratmeter ligger en snekkerbod, et vedskjul og to drivhus på tomten. Foto: Irene S. Lunde

Forvandlet overgrodd hyttetomt til vakker hage

Da Solveig og Tom Erik Andreassen kjøpte hytta ved Randsfjorden i 2005, var tomten bustete. Nå syder hyttehagen av liv og vakre vekster, til tross for fjellgrunn med dårlig jordsmonn.