Med ryggen mot vinden i Vang: – Det har aldri vært intensjonen å skape et trenduttrykk

foto