Forlot byen og kjøpte gård: – Vi har fått en helt annen ro

foto