– Bekymringsfullt at åtte av ti gravide har for lite av dette mineralet