Robert Torrissen (35) visste at sønnen Casper ikke skulle leve lenge. For å bearbeide sorgen, begynte han å strikke.

foto