Nå inntas filmlerretet og TV-skjermen av en ny generasjon på autismespekteret