Har du det vanskelig? Dette er greit – og dette bør du unngå å dele med tenåringen.