Birgitte Olsen har mistet fire ufødte barn: – Når du står i det, føles det nesten umenneskelig