Hvordan lære barnet å takle motstand? Ekspertene mener disse egenskapene er avgjørende.