I denne blokken deler 20 beboere to bad: – Standarden er kanskje lav, men «standard of living» desto høyere