Ny studie: Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risiko for at barnet får ADHD