Vi erkjenner ikke den enorme krisen samlivsbrudd kan være i et barns liv