Gir barnet ditt opp for lett? Fem grep kan gjøre de minste mer robuste