- Brevet er den grove versjonen av sorteringssamfunnet

foto