– Jeg skulle ønske samfunnet så på fødselen som en normal hendelse