Tenk over hva denne vegringen skyldes, og jobb deg over terskelen. Din tilstedeværelse betyr mer enn du aner. Både for ditt eget barn og for de andre.

Mobbing har vært tema i spalten i noen uker. For å forebygge mobbing må vi skape trivsel på skolen, i garderoben, på skoleveien, hjemme, i treningshallen, på trampolinen. Foreldrene kan bidra til at barn inkluderer hverandre og lærer seg gode måter å være sammen på.

Les også: Når ditt barn mobber.

Foreldre som kjenner hverandre, samarbeider bedre. Da er det er lettere å ta en telefon for å diskutere en kinkig situasjon som har oppstått mellom barna. Gjør derfor en innsats for å bli kjent med barna i klassen, lær deg navnene og prøv å forstå det barnet eller den unge du møter. Utnytt de mulighetene som finnes til å bli kjent med foreldrene. Vennskap er det viktigste virkemiddelet mot mobbing. Kanskje kan du ta initiativ til en aktivitet eller henge deg på en aktivitet som ungene har satt i gang?

Å snakke positivt om skolen, om lærerne og om ditt barns venner er bidrag som styrker miljøet. Snakk også positivt om de som skiller seg litt ut. Om du skulle oppdage at et barn ikke har det bra eller blir mobbet så si fra til foreldrene, barnehage eller skole. Gi klar beskjed til den du ser som mobber. For å unngå at noen føler seg utestengt, kan en lage regler for hvordan bursdager skal avvikles. At jentene i klassen ber alle jentene, guttene ber alle guttene, kan bli en god og inkluderende løsning. Blir det mange, er det kanskje mulig å låne et lokale.

Les også: Jenter driver med skjult mobbing.

Det kan også være lurt at foreldre avklarer gjensidige forventninger om det å ta opp forhold rundt barna. Er det greit å ta en telefon til hverandre for eksempel hvis et barn blir ekskludert eller mobbet? Tromsø kommune ved byrådet vil bekjempe mobbing i Tromsø-skolen. Dessverre har ikke mobbingen sunket de siste seks årene — til tross for at ulike tiltak har vært satt i verk. Det skal arbeides på rådhuset og på skolene. Dette er et folkehelseproblem hvor alle som arbeider med barn og unge må gjøre sitt for å forebygge.

Byrådet mener at foreldrenes innsats for å styrke vennskap har stor betydning og politikerne forventer at foreldre bidrar på måter som er beskrevet ovenfor.

Se også tidligere tekster om mobbing i Helsestasjonen.

Aktuelt nettsted: Utdanningsdirektoratet