Leseren studerer døgnet rundt. Slik blir du mer effektiv, sier eksperten.